Welcome

Förberedelse

  • Skaffa en slinky (metall eller plast)
  • Läs om stående vågor och om resonans.

Mätutrustning

  • Mättband
  • Stoppur (t ex tidtagare.se eller någon app)
  • Våg eller balans
  • Dynamometer eller annat sätt att bestämma slinkyns mekaniska spänning
  • Eventuellt en laborationsassistent

Uppgifter
Välj en lämplig längd eller en lämplig spänning och mät dessa storheter. Bestäm utbredningshastighet för transversella vågor på tre sätt:

  • experimentellt med fortskridande vågor (löptid av en puls);
  • experimentellt med stående vågor (grundfrekvensen och kanske även frekvensen av högre svängningsmoder);
  • teoretiskt utifrån slinkyns dragspänning och dess tröghet.

Den här laborationen är obligatorisk som förberedelse för laborationen med sonometer. Redovisa resultaten nedan.

Litteratur