Welcome

Dessa underbara saker är programmerade i JavaScript och ligger i HTML5 sidor så att de är oberoende av platform. Det behövs bara en browser som kan köra dem.

  • Listening to Waves, en fantastisk resurs.
  • Virtual Oscilloscope av Academo/Ruiz. Se även videon och hela deras lista.
  • Spectrogram av Academo. Se även nästan samma videon längre ner på sidan!
  • Fourier Synthesizer av Ruiz. Här kan man även ändra övertonernas fas, se att vågformen ändras dramatiskt medans ljudet låter likadant.

    Jämför med hur ljudet ändras när man ändrar den tredje harmoniskans volym lite.
  • SigGen, ett oscilloskop, frekvensanalysator och signalgenerator. Man kan frysa bilden genom att klicka på “Activate”.
  • Chrome Music Lab är en sida med 14 experiment med ljud och toner.
  • Online Tone Generator, “You can mix tones by opening the Online Tone Generator in several browser tabs.”
  • Binaural beats, svävningar mellan båda öron om man har hörlurar i. Läs varningen först!