If it ain’t got that swing

19:01 by Pieter Kuiper

Vägrörelselära handlar mycket om svängningar. Om ni har följt 1FY804, vet ni säkert allt som står om det i kap. 10 av Lundströms kompendium. För andra kan det vara lämpligt att läsa igenom det innan måndagens föreläsning. Det är ungefär samma som Benson skriver i kap. 15 av University Physics och vad Nave skriver i sidorna om harmonisk rörelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *