Jag har fått anmälningslistorna

11:01 by Pieter Kuiper

Nu har jag fått in anmälningslistorna. Ungefär 30 deltagare (inklusive de som var placerade som reserv), så det blir säkert ett trevligt stort gäng. Och dessutom några namn som redan hört av sig, men som saknas på listan. Vi ska väl se nästa vecka.

Det behövs nog extra laborationstillfällen pga det stora antalet deltagare. Det är bara bra, så blir det lättare att passa ihop scheman.

Introduktionsmötet börjar på måndag 13:15 i sal D0069. Det är inte obligatoriskt för distansstudenter, men om ni vill kan ni vara med live via Adobe Connect på adressen https://connect.sunet.se/lnu-1fy803/. Jag ska sätta igång nätutsändningen redan innan lunch, så att man kan testa uppkoppling och ljud. Om ni har headset, går det också bra att prata och ställa frågor. Om allt går bra, görs det också en videoupptagning som ligger kvar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *