Katedrar och Stonehenge

11:02 by Pieter Kuiper

Karin Bojs rapporterar idag i DN från AAAS-mötet. Hon skriver om katederundervisningens misslyckande. Och hon redogör för en ny teori om Stonehenge.

Carl Wieman har nog rätt. Så nu vill jag försöka ha en diskussion här nedan om Stonehenge. Kommentera utifrån vad ni har lärt er om interferens i den här kursen. Kan Steven Waller ha rätt han med?

 

Slutsatser: David och Robert kom med relevanta invändningar: om frekvenserna inte är exakt lika, kommer fasskillnaden att variera med tid. Dessutom är det svårt att tänka sig hur man skulle kunna få dem att spela en ton i fas. Även med nutida teknik kan man egentligen bara åstadkomma det genom att ansluta två högtalare till samma oscillator. Eller (i det optiska) genom att den ena källan är en spegelbild av den andra.

 

Animation of interference patterns in Waller's acoustic theory about Stonehenge

Animationen ovan visar hur nodlinjer (linjer där signalen från de båda källorna är i motfas, men inte nödvändigtvis nollställen) förflyttar sig när frekvenserna av de båda källorna inte är lika. På alla ställen i området orsaker det svävningar för lyssnare som står stilla.

5 responses to “Katedrar och Stonehenge”

 1. Tommy Strannemalm says:

  På rhodos finns en antik idrottsarena med tillhörande politiska “rådhus” om man kan uttrycka sig så. Den är cirkelformad med “trappsteg” som åhörarna sitter på. Vid en mycket specifik punkt placerad ungefär mitt emellan bågen o cirkelcentrum får talaren en enorm förstärkning av sin röst, om talaren flyttar sig en decimeter från denna punkt försvinner förstärkningen. Punkten är lätt att hitta, för förstärkningen hörs även av talaren själv. Samt är hörbart lika stor på samtliga trappsteg i hela cirkelbågen. Om någon står vid sidan om dessa trappsteg finns ingen förstärkning, trots att den personen står i samma cirkelbåge.
  Mänskligt tal har bredare frekvensomfång än en flöjt men det skulle vara intressant att kontra mot stonehenge som skulle ha viss utsläckning då flöjen där skulle befinna sig i sitt centrum. Kanske vi skulle ha en studieresa dit??

 2. Robert Erlandsson says:

  Om vi antar att de två flöjtspelarna verkligen spelade med samma frekvens, så visst borde det bli skiftningar i ljudet omkring dem, med starkare och svagare ljud på olika inbördes avstånd ifrån dem. Men ett par saker funderar jag på:

  1) Det borde vara möjligt att få utsläckning i områden där avstånden till de två flöjterna, och därmed ljudstyrkorna, är ungefär lika stora. Men över en yta av Stonehengestorlek kan det kanske vara svårt att få mer än en dämpning av ljudet i områden som är mycket närmare den ena flöjten än den andra.
  2) Om vi även har övertoner i flöjterna, så kan det kanske bli svårt att få tysta punkter, där samtliga frekvenser släcker ut varandra samtidigt.
  3) Största invändningen mot att stenarna placerats där tystnad uppstår kanske ändå är att dessa platser inte borde vara konstanta. Borde inte avståndet vara beroende av hur mycket i fas de två flöjterna spelar sina toner? Om den ena flöjten förskjuter sin fas en halv period borde väl punkterna för tystnad flytta sig ganska ordentligt? (Även vindar mm borde väl kunna påverka detta?)

  Rätta mig gärna om jag tänker fel.

 3. David says:

  Var verkligen människan för så här länge sedan så duktig att tillverka flöjter att de spelade exakt samma ton? Den negativa interferensen av ljud borde väl bara förekomma på ett konstant ställe om frekvensen från de två flöjterna var identisk (eller om den ena var n antal vågländer längre än den andra).

 4. David says:

  Wouldn’t the “elliptical theory” depends on whether the flute players were standing inside the circle formation or outside? At least the elliptical formation should be so close to a circle if they stood inside that you wouldn’t notice if it wasn’t a perfect circle.

 5. Brian says:

  I would think that two sound sources needs to be separated from each others with a certain distance. Given this axis between them it would create an elliptical pattern. And the distance between the maximums and minimums (constructive/destructive interference) on an ellipse at a given distance from the sources would be dependent on the angle to the axis, so in the middle on the ellipse there would be short distance between maximum and minimum while at the far ends there would be large distances. Or maybe I am wrong?

  I remember stone henge as quite circular with regular distance between the rocks so it does not seems likely that it was a building based on acoustics. Maybe someone has a better knowledge of the actual layout of Stone henge?

  Historically it would also seem more plausible that they needed the building to make time tracking more regular and precise than they needed it for an acoustic magic show. But who knows, there has been “double rainbow” people in all of the ages. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *