Kursutvärdering

23:03 by Pieter Kuiper

Härmed ger jag er enligt 1 kap 14 § i Högskoleförordningen en möjlighet att framföra era erfarenheter av
och synpunkter på kursen. Ni kan skriva i kommentarfältet nedan eller ni kan mejla/skicka post/lämna lappar i postfack.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *