Welcome

På campus har vi laborationen Ultraljud i luft för att mäta våglängder och att mäta interferens. Jag försöker något som kan ersätta det som en hemlaboration.

Jag hittade detta: Inexpensive Audio Activities: Earbud-based Sound Experiments av Allen et al, The Physics Teacher 54 500 (2016).

Jag monterade öronsnäckorna på en linjal med fästkuddar. Jag tog appen på iPad som signalgenerator vid 4000 hertz (gratisversion av appen Function Generator). Min dators mikrofon är inte bra för att hitta noder eftersom den gör adaptiv volymreglering, så för decibelmätning använde jag mobilen. Det finns olika appar för det, jag tog SensorLog. 

Jag hade tyvärr ingen extra lös mikrofon till min iPhone, så jag skannade mobilen längs linjalen. Att samtidigt filma är en extra komplikation:

video

Resultaten nedan som skärmbild. Inringad i grön ser man dippar där det är destruktiv interferens. Man skulle kunna mäta avståndet mellan sådana ställen för olika frekvenser, plotta sina data i Logger Pro och bestämma ljudhastigheten.  

Problemet att detta tinnitus-liknande ljud orsaker huvudverk och gör det svår att tänka.