Laborationer vecka 5 och vecka 6

21:01 by Pieter Kuiper

Tack för alla inlämnade hemlaborationer. Mycket bra jobbat, jag är imponerad av er uppfinningsrikedom. Ni har uppenbar hög IKT-kompetens (informationssökning, installera nya program, rapportskrivning med grafer och bilder). Och det var bra mätningar.

Det blir tydligt att gruppen är för stor för att handleda alla samtidigt. Vi har inte heller riktigt tillräckligt många uppställningar för det. Så det blir två tillfällen: vecka 5 och vecka 6. Försök dela upp er inte allt för ojämt. Tyvärr kan ni inte redigera här, bara lägga till kommentarer. Så jag får väl bokföra. Ni kan också skicka mejl.

Några har frågat vad det är för laborationer. Det blir stående vågor på en sträng (fjolårets instruktion) och det blir experiment med ultraljud (i vatten och i luft). Jag vill helst undvika allt för mycket tjutande och pipande.

Tider: fredag börjar vi efter kaffet (10:15), lördag slutar vi så kring kl 15 (beror lite på).

Vecka 5
Campusstudenter (Anders H, Mats, Tobias), Peter W, Jenny A, Robert, Mattias B, Agnes, Anna L, Martin, Anders E

Vecka 6
John-Erik, Brian, Barbro, Anna N, Anna P, David, Jöns, Tommy, Miriam, Ilir, Carmelo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *