Laborationsschema

16:01 by Pieter Kuiper

Jag hoppas att följande passar med de flestas önskemål: för campusstudenter på fredagförmiddag på 7 och 14 februari, för distansstudenter på lördag 15 februari. Men ni kan välja en annan labbgrupp om ni vill, jag skapade några valmöjligheter på doodle för de första laborationerna:

PS: Jag lade till ett extra tillfälle fredag 7 februari på eftermiddagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *