Lösningsförslag på omtentan

21:05 by Pieter Kuiper

… ligger här.

För problem 3 (puls på en sträng med olika impedans) visar jag här en animering. Även här är hastigheten två gånger mindre på högersidan.

Nästa tillfälle att göra tentan är 21 augusti, anmälan på tentamen.lnu.se.

Comments are closed.