Melde och eltandborsten

21:01 by Pieter Kuiper

Jag ska demonstrera Meldes experiment (stående vågor på ett snöre) med hjälp av en vibrationsgenerator och en frekvensgenerator.

Man kan göra ett liknande experiment hemma med t ex en eltandborste som genererar mekaniska svängningar i ett spänt snöre. Men där ligger vibrationsfrekvensen fast. För att få stående vågor måste man då variera avståndet mellan tandborsten och den fasta punkten. Därmed kan man se vad våglängden är.

Det är enkelt att göra ett experiment för att bestämma sambandet mellan våglängd och spänningen i snöret, till exempel med hjälp av olika antal konservburkar i en kasse.

För att bestämma våghastighet måste man veta svängningarnas frekvens. Den kan vara låg för ljudmätningar, men man kan få signal från en mikrofon framför ett klangbräde (till exempel kassen). En annan metod kan vara med stroboskop- eller tachometerappar. Med båda metoder fick jag ungefär 63 hertz för min eltandborste.

Sedan kan man jämföra med teori om man vet snörets linjära densitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *