Omtenta lördag 20 april

18:04 by Pieter Kuiper

För er som ska göra omtenta i Växjö, har jag bokat en salstenta. Ni hittar den på tentamen.lnu.se, sök på kurskoden. Sal får ni veta senare.

Ni ska anmäla er innan tisdag till tentaservice (jag mejlar alla som fick underkänt). Men det gäller alltså bara dem som ska göra tentan i Växjö. Andra ska mejla mig med uppgifter om kontaktperson på lärcentrum eller dylikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *