Omtentan

20:04 by Pieter Kuiper

Jag är nästan färdig med rättningen av gårdagens tenta, håller på att skicka ut mejl. Här mina lösningsförslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *