Simulerade vibrationer

14:01 by Pieter Kuiper

När jag fortsätter imorgon med harmonisk svängning, ska jag återkomma till träklotet och till mekanikbanan och vagnen mellan fjädrarna. Men jag ska också ta upp datorsimuleringar. Sådana har fördelar: man kan lätt ändra fjäderkonstanten, man kan ta bort all friktion. Jag ger länken nu, så att man kan ladda ner innan lektionen.

PhET har många interaktiva simulationer som är riktigt bra. Man kan kolla Masses & Springs för fallet där man har gravitation och Hookes lag samtidigt. Gravitationen spelar ingen roll för resonansfrekvensen. Gravitationen påverkar inte potentialens paraboliska form, det är bara att jämnviktsläget hamnar längre ner.

PhET simuleringen Resonance är bra för att studerara tvungna svängningar. Man kan ha många mass-fjäder-system samtigogt på samma vibrationsbord, till exempel alla med samma massa och varierande fjäderkonstant.

Dessa topprogram är helt gratis och det finns bra lärarresurser av bland andra Trish Loeblein. Det är bättre än vad läroboksförlagen har på sina sajter. Utvecklingen betalas av amerikanska federala regeringen.

Några av er har kanske tillgång till det svenska programmet Algodoo. Det är inte gratis, men många skolor har det. Där kan man programmera sina egna simuleringar, och det finns möjligheten att plotta grafer av olika storheter. Bordet är inte färdigdukat som i PhET, det är öppnare och mycket kraftfullt. Om någon har gjort en “scene” om svängningar, får man gärna visa upp sitt arbete här eller på träffen i Växjö.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *