Tentamen, lösningsförslag

23:04 by Pieter Kuiper

Jag har nu mitt lösningsförslag färdigt. Betygen såtter jag imorgon. Ni får mejl om det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *