Tentaresultat

22:04 by Pieter Kuiper

Jag beklagar att det tog en sådan tid. Det är också tråkigt att det var bara två (av åtta) som klarade godkänt betyg. Resultaten är inrapporterade till institutionssekreterare nu. Jag ska också skicka mejl. Lösningsförslag ligger på sidan med tentor.

One response to “Tentaresultat”

  1. Ulf Oreborn says:

    Kursutvärdering:
    Kursen var lärorik och labbarna bra. Kursboken var dock svår att få tag i och kändes för elementär, även om den hade sina poänger. Tillsammans med avsaknaden av rekommenderade övningsuppgifter invaggades man lite i tron att man kunde glida igenom tentan utan ansträngning. Övningsuppgifter, som svårighetsmässigt förbereder en på den kommande tentan, skulle nog förbättra resultatet. Själv upptäckte jag först vid tentan att jag nog skulle ha behövt räkna lite mer, men det var så dags då. Som komplement eller alternativ kursbok skulle jag föreslå Göran Jönssons bok Våglära och optik, som även innehåller en mängd bra övningar och även ledtrådar till många övningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *