Vi Hart (bra youtube video) om ljud

01:02 by Pieter Kuiper

Hon förklarar bland annat vad Pythagoras gjorde med strängar.
(Men det kallas det “basilära membranet” i hörsnäckan.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *