Webb-oscilloskop

17:01 by Pieter Kuiper

Oscillogram av en ringklocka

Nu har jag hittat ett html5-oscilloskop. Koden skrevs av Edward Ball, jag lade en kopia på denna sida. Experimentera gärna med den, till exempel med rösten, eller med ideer från de soundbites som finns i listan.

Vågformen ovan kommer från en ringklocka. Man ser att det inte finns ett återkommande mönster som från rösten eller från många andra musikinstrument.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *