Inlägg

Till internationella kvinnodagen: åter dags för fler kvinnliga ekonomipristagare

måndag, mars 8th, 2021

LNU den 8 mars 2021 – Re-print (exkl rubrik) från mars 2019

En del debattörer ifrågasätter nuförtiden de alltför traditionella selektionskriterierna för Riksbankens ekonomipris – många gånger också kallat Nobelpriset i ekonomi. Till exempel anses ibland – kanske något för brett formulerat – att ekonomipriset borde kunna gå till all forskning som syftar till att utveckla våra samhällssystem. För egen del pläderar jag framför allt starkt för att öka ansträngningarna att hitta kvinnliga ekonomipristagare (se också min artikel i Dagens Industri från den 5 oktober 2018). En enda kvinnlig ekonomipristagare hittills (Elinor Ostrom 2009) är helt otillräckligt.

Likväl gäller det att även ämnesmässigt tänka bredare än hittills vid valet av pristagare. Exempelvis borde ekonomi och politik (institutioner), ekonomi och psykologi, ekonomi och hälsa, ekonomi och fattigdom, ekonomi och jämställdhet plus andra sociala infallsvinklar definitivt hamna mer i rampljuset vid selektionsprocessen för ekonomipriset.

Själv har jag också hittat ett antal kvinnliga priskandidater med sådan interdisciplinär forskning – en inriktning som dessutom ofta är närmare verkligheten (https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/vem-tilldelas-nobelpriset-i-ekonomi/). Detta borde priskommittén också uppmärksamma mer än hittills! Det säger jag utan att för den sakens skull ifrågasätta den (mer) teoretiska forskningen.

Och varför har hittills i stort sett samtliga ekonomipristagare varit över 60 år gamla? Jag är medveten om att det oftast är fördelaktigt att ha långa utvärderingsperioder. Men vid speciellt framgångsrik och banbrytande forskning borde också yngre kandidater kunna få chansen. Utvecklings- och fattigdomsforskaren Ester Duflo med sina fältexperiment och den strålande mikroekonomen Susan Athey till exempel skulle redan idag kunna framstå som positiva kandidatexempel för den yngre forskargenerationen.

Sammantaget: Det bör finnas utrymme till visst omtänkande vid valet av ekonomipristagare – både avseende forskningsämnen och framtagningen av kvinnliga priskandidater. Till saken hör också att fler kvinnor borde kunna väljas in i pris- och nomineringskommittéerna.

P.S.: Ester Duflo fick sedan Ekonomipriset i 2019 – som den andra kvinnan. Men mer kan och bör göras!

Hubert Fromlet