Så här kan Riksbanken fungera bättre

08:24 by Hubert Fromlet, Ekonomihögskolan

Att Riksbanken var på fel väg kunde faktiskt upptäckas redan för några år sedan. Detta trots att debatten började intensifieras först i år. Men det är alltid lättare att uppträda som ”besserwisser”, när man bara behöver följa den nya debattmajoriteten.

Man bör med andra ord fråga sig, var den mer kritiska debatten fanns för 2-3 år sedan. Berodde den då mer eller mindre frånvarande penningpolitiska debatten på okunskap eller acceptans av den då aktuella penningpolitiska inriktningen?

Och var fanns forskarna som på den tiden – mig veterligen – inte ens nämnde det välkända fenomenet ”impossible trinity” i debattsammanhang med undantag av professor Lars Oxelheim? ”Impossible trinity” beskriver omöjligheten att förena ett inflations- och växelkursmål med fria kapitalrörelser. Man kunde förvisso redan då komma fram till tolkningen att Riksbanken tidigt hade bestämt sig för ett slags växelkursmål jämte inflationsmålet.

Läs gärna mer om dessa alltjämt aktuella frågor i min nedanstående artikel.

https://www.svd.se/ekonom-sa-kan-riksbanken-fungera-battre

Tilläggas kan kanske att jag skrev ovanstående artikel i november 2015.

Hubert Fromlet

Comments are closed.