Baltic Business Research

Hubert Fromlet diskuterar den svenska och internationella ekonomin

Kommentar av Hubert Fromlet, affilierad professor vid Linnéuniversitet till årets Ekonomipristagare Claudia Goldin

9 oktober, 2023

”Det är med stor glädje att jag tog emot nyheten om att Claudia Goldin till sist fick Ekonomipriset. Starkt att hon i år är enda pristagaren, vilket understryker hennes pionjärställning inom forskningen kring kvinnans roll på arbetsmarknaden. Själv har jag haft henne på min främsta kandidatlista i många år. Hennes utnämning till pristagare är viktig av tre skäl (ej rankning):

För det första att det äntligen åter har blivit en kvinnlig pristagare (endast den tredje hittills).

För det andra för att Claudia Goldin givit kvinnans roll på arbetsmarknaden en historisk koppling.

För det tredje att hon belyst kvinnans betydelse på arbetsmarknaden inte minst i syfte att kunna åstadkomma framtida förbättringar på både ekonomins mikro- och makronivå. På mikronivå är hennes forskning och forskningsimpulser enormt viktiga för enskilda kvinnor, på makronivå för hela samhället och tillväxtpotentialen i ekonomin. Det gäller för både avancerade och mindre avancerade länder.”

 

Hubert Fromlet