Nationella vårdprogrammet i palliativ vård

Postat den 15th september, 2019, 17:57 av Anna Sandgren

Det Nationella vårdprogrammet i palliativ vård håller på att uppdateras. Vårdprogrammet som tidigare varit inriktat på palliativ vård i livets slutskede, kommer i den nya revideringen att inkludera hela den palliativa processen och nya kapitel kommer att skrivas.

I den nationella revideringsgruppen är Palliativt centrum väl representerade, där Carina Modeus, Sofia Morberg Jämterud, Helene Reimertz och Anna Sandgren deltar som författare. Carina Modeus är dessutom med i styrgruppen utifrån sin roll som regional patientprocessledare Palliation, Regionalt cancercentrum Syd.

Nationella vårdprogrammet för palliativ vård kommer att skickas ut på remiss våren 2020.

Om ni har några funderingar, kontakta Anna Sandgren, anna.sandgren@lnu.se

Det här inlägget postades den september 15th, 2019, 17:57 och fylls under blogg

Kommentarer inaktiverade.