Konjunktur- och strukturbedömning for Sverige och Tyskland

June 2nd, 2017

Igår presenterade Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm min senaste konjunktur- och strukturanalys för Sverige och Tyskland. Tyskland är Sveriges största handelspartner. I undersökningen ingår också de tyska och svenska enkätföretagens syn på direktinvesteringar i det andra landet.

Konjunkturutsikterna för båda länderna ser vår panel i en en relativt gynnsamma dager vad gäller det kommande året. Ett stort antal konkreta risker – vilka för närvarande återfinns i det analytiska väntrummet – bör dock inte förbises.

http://www.handelskammer.se/nyheter/konjunkturbarometer-maj-svenska-medier-rapporterar-lite-om-tysk-ekonomi-och-naringsliv

Read  on! Enjoy!

Hubert Fromlet