Äntligen – Riksbanken överger punktmålet för inflationen

May 17th, 2017

Den 16 maj 2017 var det äntligen dags: Riksbanken aviserar att man av allt döma kommer att överge sitt punktmål för inflationen på 2 %. Framöver vill man – efter en del remissyttranden – tillämpa ett fluktuationsband på 1-3 procent. 2 procent kommer dock i första hand eftersträvas även framöver.

Riksbanken följer med detta steg alltfler kritiska röster som på senare tid kämpat för en sådan förändring – en förändring som jag pläderade för redan den 13 november 2015 i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där skrev jag bland annat: ”Använd inflationsmålet mer flexibelt… Nu skulle jag helst vilja se en förändring till ett spann på 1-3 procent…”

Den aktuella förändringen är positiv. Men mer kan göras för att få en effektivare Riksbank, även av regeringen. Kanske kan det vara av intresse att titta på nio andra förslag som jag presenterade för 18 månader sedan. Kommer mer inom överskådlig tid?

https://www.svd.se/ekonom-sa-kan-riksbanken-fungera-battre

Hubert Fromlet