Transparens, öppenhet och ärlighet i kampen mot corona

16 februari, 2021

Idag vill jag nöja mig med en något kortare text – men på både svenska och engelska, https://blogg.lnu.se/china-research/. Detta på grund av min slutsats att det fortfarande inte finns någon tillfredsställande ansats från den svenska regeringens och Folkhälsomyndighetens sida att kraftfullt agera för god transparens, öppenhet och ärlighet i kampen mot corona. Här finns det mer att göra.

Det gäller också media. Hur många debattartiklar har publicerats här hemma med ovan nämnda infallsvinklar? Likväl är mitt huvudsyfte med detta bidrag definitivt inte att kritisera politiker, myndigheter eller mediarepresentanter. Mitt mål är snarare att väcka intresse för viktiga forskningsområden som hittills inte attraherat praktiskt orienterade beslutsfattare och skribenter – men som inte längre bör nonchaleras.

Transparens – eller snarare bristande statistisk transparens – är ett sådant område, (se https://www.barometern.se/debatt/nu-far-folkhalsomyndigheten-battra-sig-60681ff2/), öppenhet om underliggande och sannolika corona-spridningsrisker ett annat – med påtagliga brister under 2020. Sammanlagt kan dessa två faktorer mycket väl ge minuspoäng på skalan för den tredje påtalade faktorn, ärlighet. Transparens, öppenhet och ärlighet framstår som beståndsdelar av den institutionella ekonomin.

Därför vill slå ett slag för den institutionella ekonomin – ett forskningsområde som tilldelats ett flertal ”nobelpriser” i ekonomi (Coase, North, Ostrom, Williamson). Idag är det inte minst professor Barry Eichengreen (Berkeley) som forskar med en välsynlig institutionell ansats. Under 2020 publicerade han i Finland tillsammans med Aksoy och Saka bland annat följande intressanta rader:

“…trust and confidence in government are important for the capacity of a society to organize an effective collective response to an epidemic. Yet there is also the possibility that experiencing an epidemic can negatively affect an individual’s confidence in political institutions and trust in political leaders, with negative implications for this collective capacity…” https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17490/dp1420.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Det är precis vad det handlar om. Bättre medvetenhet och debatt om Sveriges brister i transparens och öppenhet hos politiker, myndigheter och media skulle kunna innebära ytterligare ett viktigt steg framsteg i kampen mot corona.

 

Hubert Fromlet