Viktiga ekonomipristagare 2022

10 October, 2022

Undvikandet av bank- och finansmarknadskriser tillhör den ekonomiska politikens viktigaste uppgifter. Dylika kriser kan ofta ha svåra och långvariga konsekvenser. Därför är det rätt att dessa forskningsområden belönas med årets ekonomipris genom Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig. Ekonomisk politik bör inte enbart bedrivas för en bättre framtid utan också för att se till att större ekonomiska och finansiella olyckor kan undvikas.

Douglas Diamond har funnits på min kandidatlista i många år, Philip Dybvig fram till nyligen också. Diamond fanns till och med på min senaste lista. Ben Bernanke tog jag bort efter relativt kort närvaro på grund av hans – enligt mitt synsätt – för inkonsekventa roll som Fedchef under den senaste globala finanskrisen (för passiv: framför allt avseende finans- och banktillsyn; för aktiv: som pådrivande kraft för den senare globalt överdrivna ”quantitative easing”-ansatsen).

För framtiden: Förståelsen för bankkriser och vettiga regleringar bör inte minst förbättras i de så kallade tillväxtländerna, även i Kina med sin bristande statistik och transparens på finansmarknaden. Årets ekonomipristagare bör leda till mer eftertanke.

Tråkigt bara att man återigen inte kunde hitta en kvinnlig pristagare!

Hubert Fromlet
Affilierad Professor / Linnéuniversitetet