2021 års ekonomipris – väntade och värdiga vinnare

11 oktober, 2021

Årets vinnare av Ekonomipriset finns samtliga på min bredare kandidatlista och Joshua Angrist även på min snäva lista med endast några få kandidater. De är samtliga värdiga pristagare.

Det belönade forskningsområdena ligger mycket i tiden –  såsom orsak och effekter av händelser, åtgärder och trender. Redan för två år sedan påbörjade uppmärksamheten kring experiment att hamna i fokus genom pristagarna Duflo och Banerjee.

Den experimentella forskningen och metodikförbättringen som Angrist, Imbens and Card kommit fram till borde bidra till ökad trovärdighet för nationalekonomin på grund av den nära kopplingen av forskning och praktisk tillämpning – exempelvis vad gäller arbetsmarknaden och olika kausala samband (orsak och verkan). Mycket av den belönade forskningen handlar om att bidra till samhällets bästa.

Naturligtvis hade jag hoppats på en kvinnlig pristagare. Tyvärr blev det inte så men kanske nästa år. Likväl har man i år utsett kompetenta pristagare.

 

Hubert Fromlet