Thaler borde ha fått ekonomipriset tidigare – men han är likväl en värdig pristagare

07:25 by Hubert Fromlet, Ekonomihögskolan

2017 års ekonomipris (Nobelpris) gick till Chicagoekonomen Richard Thaler som under en längre tid ville få bort den allvetande superbeslutsfattaren ”homo oeconomicus” från den akademiska forskningsarenan. Jag vill inte instämma dogmatiskt i hans långtgående insikt – men ansluter mig till stor del. Ingen tvekan, jag anser att Thaler är en värdig pristagare.

Däremot kan jag inte förstå, varför han inte fick denna stora akademiska uppskattning redan år 2002 tillsammans med vinnarna Daniel Kahneman och Vernon Smith – eller 2013 tillsammans med Eugene Fama och forskningskollegan Robert Shiller. Det hade givit utrymme till ett annat och kanske mer modigt beslut i år.

Personligen vill jag ännu en gång precisera att jag i år inte lämnade några prognoser på pristagaren/pristagarna – utan mina rent personliga preferenser. Givetvis finns kanske 80 procent av de mest sannolika kandidaterna också på mina egna preferenslistor. Men jag ville denna gång också ge utrymme till kanske något mindre sannolika men samtidigt mycket intressanta kandidater. Dessutom ville jag förstärkt lyfta fram vissa belöningsvärda forskningsområden såsom utvecklingsekonomi, endogen tillväxt, miljö/hälsa, arbetsmarknad, bank och finans (mikro), ekonomi och sociologi samt frihandel. Kan det vara dags för något av dessa forskningsområden vid 2018 års Nobelfest?

Men igen: Jag finner finansmarknadspsykologi extremt viktig för förståelsen av finansmarknadernas funktionssätt och kriser. Titta gärna i mån av tid på tre artiklar med denna inriktning som jag skrivit år 2001 i Business Economics, i samband med finanskrisen för knappt tio år sedan i Dagens Industri och med tanke på de kommande finansiella avregleringarna i Kina i Ekonomisk Debatt år 2016.

———————-

¤” Behavioral Finance – Theory and Practical Application”, 2001, Business Economics No 3, NABE http://www.jstor.org/stable/23488166?seq=1#page_scan_tab_contents ¤”Finansmarknadspsykologi krävs för att stoppa kriser”, Dagens Industri/Debatt den 9 oktober 2008   ¤”Avregleringar på finansmarknaden – kan Kina lära sig något av det svenska exemplet?”, Ekonomisk Debatt, 2016, nr 3, sid 73

 

Comments are closed.