Tyskland tuffar på

09:17 by Hubert Fromlet, Ekonomihögskolan

Tyska ekonomer har under ganska lång tid präglats av påtaglig konjunkturglädje. På sistone har prognosmakarna dessutom gjort talrika BIP-upprevideringar. Uppgången har numera pågått nästan oavbrutet i hela åtta år – och kan till och med utvecklas till den längsta efter den första efterkrigstidens mirakelår.

Sansade analytiker hänvisar likväl till en hel del (lyckliga) omständigheter som hittills i hög grad bidragit till den pågående goda tyska konjunkturen. Hit hör bland annat de extremt låga kort- och långräntorna, en valuta (euron) som högst sannolikt på senare år visat sig svagare än vad D-marken hade varit gentemot USA-dollarn i det gamla valutasystemet, relativt lugna finansmarknader trots alla internationella politiska problem och till och med en – äntligen – mer tydligt stigande världshandel.

Är man mer tveksamt eller pessimistiskt lagd kan man också tillägga de kända orden ”så länge det varar”. Något konkret argument för en sådan invändning kan dock inte ges i dagsläget. Men visst är det bra att företagsvärlden är medveten om vissa konjunkturrisker som kan lura bakom hörnet.

Som publicerades redan för några månader sedan gav det andra kvartalet en god 0,6-procentig BNP-tillväxt jämfört kvartal ett. Nu har också utfallet för det tredje kvartalet kommit in. Det blev goda 0,8 procent mer än förra kvartalet och en ökning med ansenliga 2,3 procent jämfört med det tredje kvartalet 2016. Därmed låg BIP-tillväxten över den s k potentialen eller det långsiktiga genomsnittet. (Netto-)exporten och investeringarna i maskiner, IT m m förstärkte den redan i våras goda konjunkturen ytterligare. Fler detaljer kommer att publiceras den 23 november.

Dessa konjunkturresultat är också goda nyheter för svenska företag. Trots alla dessa glädjeämnen bör dock de alltjämt otillräckliga trenderna på investerings- och produktivitetssidan inte förbises. Det är i detta sammanhang också Tysklands eftersläpande digitalisering kommer in i bilden – med alla utmaningar som denna utveckling kommer att innebära. Även Tyskland måste jobba på – trots den pågående konjunkturuppgången!

Men så är det för varje land och företag som vill delta i den tuffa globaliseringsprocessen. Som Nobelpristagaren Paul Samuelson sade i en intervju i en av mina dåvarande publikationer för cirka knappt 20 år sedan: ”Globalization means that there is no room anymore for comfortable ineffectiveness”. Det är precis vad den globala konkurrensen handlar om – för både tyska och svenska företag. Trots alla positiva aktuella konjunkturtecken i bägge länderna!

Hubert Fromlet

Comments are closed.