Author Archive

Lyssna på podd om Metaforer i palliativ cancervård

måndag, januari 13th, 2020

Lyssna på när Charlotte Hommerberg, forskare i språkvetenskap blir intervjuad om vårt gemensamma forskningsprojektet ”Metaforer i palliativ cancervård”
https://humpodd.wordpress.com/2019/12/13/vi-och-vara-metaforer/

Utnämning till docent

onsdag, oktober 9th, 2019

Carina Werkander Harstäde i vår forskargrupp har utnämnts till docent – ett stort grattis!!!

 

 

 

 

 

 

Nationella vårdprogrammet i palliativ vård

söndag, september 15th, 2019

Det Nationella vårdprogrammet i palliativ vård håller på att uppdateras. Vårdprogrammet som tidigare varit inriktat på palliativ vård i livets slutskede, kommer i den nya revideringen att inkludera hela den palliativa processen och nya kapitel kommer att skrivas.

I den nationella revideringsgruppen är Palliativt centrum väl representerade, där Carina Modeus, Sofia Morberg Jämterud, Helene Reimertz och Anna Sandgren deltar som författare. Carina Modeus är dessutom med i styrgruppen utifrån sin roll som regional patientprocessledare Palliation, Regionalt cancercentrum Syd.

Nationella vårdprogrammet för palliativ vård kommer att skickas ut på remiss våren 2020.

Om ni har några funderingar, kontakta Anna Sandgren, anna.sandgren@lnu.se