Forskare från Palliativt Centrum för samskapad vård representerade Linneuniversitetet på digitala konferensen MIRAI 2.0

Postat den 8th juli, 2021, 12:47 av Lisiane Heemann

Sofia Andersson, distriktssköterska och postdoc, Linnéuniversitetet deltog på MIRAI 2.0 konferens, där Sofia presenterade forskningen kring Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen som pågår vid Palliativt Centrum för samskapad vård.

MIRAI 2.0 är ett samarbete mellan elva svenska och åtta japanska universitet. Den 7-11 juni anordnades Research and Innovation week med temat ”International collaboration in a digital era – Fostering innovative minds for the future”. Syftet med veckan var att skapa en plattform för samarbeten mellan forskare från Sverige och från Japan. Cirka 670 personer var med under veckan.

Under veckan deltog Palliativt centrum för samskapad vård med två posters och en muntlig presentation. En poster handlade om forskningsprojektet Vårdande måltidsmiljöer på särskilda boenden. Den andra postern och den muntliga presentationen handlade om projektet Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen”. Sofia Andersson beskriver att det vad var intressant att delta under veckan och lyssna på alla presentationer kring den forskning som pågår inom ämnet åldrande, både i Sverige och i Japan. Det fanns också möjligheter att skapa kontakter med forskare vid andra universitet och som var intresserade av våra projekt. Anna Sandgren, vetenskaplig ledare för Palliativt centrum, var moderator för en av sessionerna om Ageing. Anna är även Linnéuniversitetets akademiska företrädare i MIRAI 2.0 och ledamot i Thematic Ageing Group.

Flera presentationer handlade om hur pandemin har påverkat vården och samhället, och där lyftes framförallt äldreomsorgen upp som exempel, gällande palliativ vård. Det framkom att äldre personer som bor på vård- och omsorgsboende inte har fått träffa sina närstående eller ansvariga läkare under pandemin. Detta visar också på hur viktigt det är med samtal vid allvarlig sjukdom.

 

Mer information:

Projekt: Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen

MIRAI 2.0 (på engelska)

 

 

Det här inlägget postades den juli 8th, 2021, 12:47 och fylls under blogg

Kommentarer inaktiverade.