Seminarier i etik i palliativ vård med fokus på vård i livets slutskede erbjuds studenter

15:05 by Lisiane Heemann

Under vårterminen 2021 har studenterna i specialistsjuksköterskeutbildningarna i akutsjukvård, ambulanssjukvård, anestesi, intensivvård och operationssjukvård tillsammans med Carina Werkander Harstäde, specialistsjuksköterska i cancervård och docent vid Linnéuniversitetet, haft seminarier om etik i palliativ vård med fokus på vård i livets slutskede.

Sammanlagt genomfördes 11 seminariediskussioner med 81 deltagare. Samtliga seminarier hade sin utgångspunkt i patientfall kopplade till specialistutbildningens kontext, egna patientfall/erfarenheter har också tagits upp. Tanken med seminarierna har varit att lyfta ett etiskt resonemang kring hur värdighet främjas och vem som bestämmer i livets slut. I värdering av seminarierna lyfter studenterna bl.a. vikten av att diskutera dessa, många gånger, svåra frågorna samt vikten av att göra den palliativa vården synlig även i akutsjukvården.

 

Kommentarer inaktiverade.