Bitcoin – enbart för spelare?

09:58 by Hubert Fromlet, Ekonomihögskolan

Anhängarna av Bitcoin anser att denna kryptovaluta nu fått sitt definitiva genombrott genom den färska introduktionen på CBOE (Chicago Board Options Exchange). Kritiker avfärdas ofta med argumentet att dessa skeptiker inte begriper sig på Bitcoin – ofta med föga hållbara argument.

Jag tillhör också den växande skaran av Bitcoin-skeptiker. I mina ögon kan jag inte hitta pålitliga argument som talar emot nämnvärda prismotgångar längre fram. Jag kan helt enkelt inte låta bli att ge årets Nobelpristagare i ekonomi – den psykologiskt orienterade Chicago-ekonomen och Bitcoin-opponenten Richard Thaler – mer förtroende än marknadsförarna av Bitcoin. Jag är dock absolut beredd att titta noggrant på mer välgrundade analyser med uppbackning för Bitcoin än vad jag hittills fått se.

Bitcoins svagheter sammanfattas här – enligt min uppfattning – i all korthet på följande vis:

  1. Oklar finansiell nytta. Det framstår alltjämt som osäkert eller oklart att lista ut Bitcoins fördelar jämfört med officiella valutor – om man inte styrs av speciella spel- eller anonymitetsintressen.
  2. Utan tillsyn. Bitcoin tillåts för närvarande expandera och snurra runt utan någon som helst tillsyn från myndigheternas sida. Smällar och missbruk kan således av allt döma ej motverkas i tid i speciellt kritiska lägen. EU jobbar dock med ägar- och identifieringsfrågan. Det ska bli intressant att se i vad mån påtalade kontrollförsök från vissa myndighets- och finansmarknads-/börshåll kan reducera marknadsriskerna. I dagsläget hyser jag en rejäl portion tvivel om effektiviteten.
  3. Inget eller otillräckligt skydd för placerare. Utan (effektiv) kontroll finns det inte heller något effektivt skydd för (okunniga) Bitcoin-köpare. Svaret på placerarskyddet är tydligt kopplat till föregående fråga.
  4. Kineser dominerar. Enligt vissa rapporter finns 80 procent av den globala Bitcoin-volymen i kinesiska händer. Givetvis kan jag varken tillstyrka eller avfärda denna uppskattning. Det är dock känt att kineser har ett påtagligt intresse för spel och Bitcoin. Hur som helst, det kan knappast ifrågasättas att Bitcoin i dagsläget högst väsentligt fungerar som ett spekulationsobjekt.
  5. Kurs från knappt 1000 USD i början av 2017 till 16000 USD vid börsintroduktionen. Försök gärna att övertyga mig att detta är en sund utveckling utan tydliga bubbelfenomen! Efter många års studier av behavioral finance kommer jag inte kunna övertalas särskilt lätt om motsatsen.

Med detta inlägg vill jag inte påstå att jag nödvändigtvis har rätt i alla avseenden. Kanske förbiser jag vissa fördelar med Bitcoin. Men jag har förhoppningsvis en del kunskaper om ekonomisk historia, bubbelbildningar och finansmarknadspsykologi – och jag tänker använda dessa avseende den obeprövade kryptovalutan Bitcoin även fortsättningsvis.

Hubert Fromlet

Comments are closed.