Kunskapsbrister en del av finanskrisen

08:51 by Hubert Fromlet, Ekonomihögskolan

Finansbranschen blir i dessa dagar tydligt påmind om det 10-åriga negativjubileet av Lehman-kraschen. Men egentligen började den olycksaliga utvecklingen redan ett år tidigare med sammanbrottet av den så kallade “subprime”-marknaden och förtroende- och likviditetseländet inom banksystemet.

En del lärdomar har visserligen dragits av den svåra finanskrisen – men ej tillräckligt omfattande. Det är absolut ingen hemlighet att finanskriser kan föregås av en orimlig kreditexpansion eller -bubbla. Enligt den tyske professorn Schularick leder en utav fyra kreditbubblor till en rejäl finansiell kris – något som redan några år senare hade förträngts av svenska myndigheter och politiker – och faran är inte över; för den delen inte heller i ett så pass viktigt land som Kina (vilket jag många gånger tagit upp i min Kina-blogg chinaresearch.se )

Kunskapsbrister

Vad som fick mig att häpna för 10-12 år sedan – då fortfarande som chefekonom I en stor svensk bank – var framför allt många bank-(företags-)ledares kunskapsbrister i national- och makrofinansiell ekonomi. Inte minst höga bankchefer borde förstå sig på sådana verksamhetspåverkande faktorer. Det är inte enbart den egna banken det analytiskt gäller att förstå utan hela det finansiella systemet.

Möjligtvis har det under tiden blivit vissa framsteg. Mer vetenskapliga bevis finns dock inte på denna punkt – kanske värt en forskningsinsats.

Psykologi alltjämt underutvecklad

Kanske ännu mer bekymmersamt är troligen att finansmarknadspsykologi (behavioral finance) fortfarande inte fått erforderlig emfas trots att 2013 och 2017 års ekonomipris gick till två tillämpningsforskare i ämnet, Robert Shiller och Richard Thaler. Men många modeller – inte minst sådana centralbankerna arbetar med – exkluderar alltjämt psykologiska ingredienser. Svårigheten att matematisera psykologi kan inte alltid fungera som en ursäkt.

Detta beteende är svårbegripligt – inte minst då finansmarknadsaktörer ofta förklarar stora rörelser på valuta- och värdepappersmarknader med psykologiska överreaktioner.

Hubert Fromlet

Comments are closed.