Värdiga ekonomipristagare

11:58 by Hubert Fromlet, Ekonomihögskolan

2018 års ekonomipristagare, Robert Nordhaus och Paul Romer från USA, är båda värda att få den högsta ekonomiska utnämningen (”Nobelpriset”). Nordhaus med sin ekonomiska miljöforskning och Paul Romer med sin moderniserade tillväxtforskning (New Growth Theory) tillhör säkerligen pionjärerna inom sina prioriterade forskningsområden.

Själv har jag haft båda namnen på min kandidatlista oavbrutet under ett helt årtionde – följaktligen är jag nöjd med priskommitténs beslut. Både Nordhaus’ och Romers forskning kan också kopplas till utvecklingsländer eller emerging markets – därför hade det inte varit långsökt att också ge priset till utvecklingsekonomen Esther Duflo (som troligen fortfarande anses vara för ung). Även miljöforskaren Partha Dasgupta hade varit värd ekonomipriset.

Båda pristagarna passar på tillämpad nivå inte minst till Kinas kommande stora utmaningar på miljö- och utbildningsfronten – två olika utmaningar som den kinesiska partitoppen är väl medveten om. Frågan är snarare om tacklandet av dessa utmaningar alltid kan förenas med Kinas politiska strategier.

Icke att förglömma: Genom framtoningen av behovet av större humankapitalsatsningar (Romer) kan också kvinnornas roll på arbetsmarknaden komma att förstärkas i många länder. Båda pristagarnas forskning kan ses i ett globalt sammanhang, vilket är bra och nödvändigt.

För egen del anser jag att de två prisbelönade forskningsområden – miljö och (endogen) tillväxt – framstår synnerligen relevanta. Jag hade dem också på min egen preferenslista från den 25 september i år som såg ut på följande sätt:

” Research areas that should be focused on in 2018 are according to my own preference:

¤ growth and development theory, poverty,
¤ labor market economics/the welfare state from both  a macroeconomic and a microeconomic angle,
¤ banking (not so much monetary policy),
¤ international trade,
¤ micro areas like the theory of firms, entrepreneurship, human capital, innovation ( which all could be part of the New Growth Theory and endogenous growth creation), microeconomic experiments,
¤ politics, law, the environment, health, sociology, gender issues  – all with links to economics.

At least in the research areas of development research/fight against poverty and labor markets (gender, inequality) I now have found some female candidates who – hopefully – become laureates next year. I will try to find some more for next year.

 

Hubert Fromlet

Comments are closed.