Naiva finansmarknader om Kina

10:33 by Hubert Fromlet, Ekonomihögskolan

Mycket av den senaste tidens börsoro handlar om handelskriget mellan USA och Kina. Alltför lätt och för tidigt hyser de globala finansmarknaderna numera  nytt hopp om minskande handelspolitiska spänningar mellan världens två största ekonomier.

Detta kan åter konstateras efter det nyligen avslutade G20-mötet i Buenos Aires. Först blev det glädjerop och sedan stor bedrövelse – efter lite eftertanke. Så har det gått ett flertal gånger under innevarande år.

Det är min övertygelse att det pågående handelskriget mellan USA och Kina innehåller avsevärt mer ömsesidig  irritation och misstro än vad finansmarknaderna brukar ge uttryck för.

President Trump litar inte på kineserna, vilket också den senaste konfrontationen med Huawei ger uttryck för. Han ser Kinas som framgångsrikt och provocerande – eller också Kinas agerande som en attack mot “America first”.

President Xi Jinping å andra sidan vet att Kina varit den största vinnaren av de senaste 20 årens globaliseringsoffensiv. Han vill därför värna om frihandeln. Kanske ser Trump också framtida hot från Kinas påtagliga  digitaliserings- och AI-offensiv – snarare ett förmodat långsiktigt än ett kortsiktigt hot.

Vidare vet Trump att USA har mer att vinna – eller snarare mindre att förlora – på ett fortsatt handelskrig. Kinas export till USA är mycket större än USA:s i motsatt riktning.

President Xi måste i sin tur presentera ett framgångsrikt Kina vid kommunistpartiets 100-åriga jubileum år 2021. Denna utmaning bör ej underskattas vid lösningsförsök av den pågående handelskonflikten.

Är det då bättre för Kinas politiska ledning att presentera ett Kina som har skapat ny ordning i världshandeln – eller ett Kina som framgångsrikt hållit emot USA:s handelsrestriktioner? Något givet svar finns inte idag, troligen inte heller för Kinas partitoppar. Det kan tyda på att handelskriget mellan USA och Kina ter sig som långtifrån avslutat.

I vart fall kan det vara angeläget att finansmarknaderna framöver lär sig mer om Kinas funktionssätt och försöker undvika alltför förhastade slutsatser. Detsamma gäller för interpretationen av Trumps kommande Kina-utspel.

Hubert Fromlet 

Comments are closed.