Digitalisering i verkligheten: ett behov av aktiv och nära samverkan

Postat den 9th juni, 2023, 09:01 av Susanna

För ett år sedan – efter förseningar på grund av pandemin – startade forskargruppen EdTechLnu ett projekt för att tillsammans med fyra kommuner och pilotskolor i sydöstra Sverige främja systematisk implementering av digitala undervisningsmetoder. Vårt projekt använder sig av Active Implementation Framework där den centrala tanken är att införandet av nya metoder och praktiker ska ses som en långsiktig och inkluderande process och inte inte en enskild händelse, samt att framgångs- och hållbarhetsfaktorer är beroende av ett aktivt samarbete mellan praktiker och forskare. I samarbetet ingår också fyra EdTech-företag som tillhandahåller digitala läromedel.

Så här långt kan vi se att lärare använder digitala läromedel på olika sätt, främst beroende på olika undervisningsstilar och olika erfarenheter, men också relaterat till digital kompetensnivå. Många använder digital teknik helt enkelt som ett alternativt sätt att presentera information med uppgifter som sedan görs på papper, medan andra lärare använder sig av digitala möjligheter för både presentation av information men också för uppgifter och bedömningar. Ett fåtal lärare kan även hitta nya sätt att länka samman olika digitala material och verktyg så att eleverna kan arbeta självständigt och effektivt. Lärare uttrycker dock ofta stor frustration över att de sällan kan påverka eller själva välja mellan olika system på grund av centraliserade inköpspolicyer.

Sammanfattningsvis ser vi flera bevis på mycket god praxis, men det är fortfarande en lång väg att gå, särskilt vad gäller skapande och tillhandahållande av digitala lärmaterial som både kan användas med den enkelhet och flexibilitet som lärare behöver och önskar, och som samtidigt uppfyller de kvalitetsnivåer som krävs. Som det ser ut just nu visar ofta mer ‘digitalt bevandrade’ lärare vägen för att hitta olika sätt att kringgå begränsningar av befintligt material, samtidigt som de stöttar mindre erfarna kollegor. Forskargruppens syn är att effektiv och långsiktig integrering av digitala material och metoder i utbildning kommer dels genom en överlag ökad lärarkompetens, dels genom förbättringar av såväl infrastruktur som digitala resurser och system, men framförallt genom ett nära samarbete med en öppen dialog mellan alla berörda parter: så som vi gör i detta aktiva implementeringsprojekt.

EdTechLnu / JR

Det här inlägget postades den juni 9th, 2023, 09:01 och fylls under Uncategorized

Kommentarer inaktiverade.