Om att praktisera i projektet

Postat den 4th November, 2021, 11:08 av Sara Ellis Nilsson

Blogginlägget är skrivet av projektets praktikant Hedda Skaarud, student på Lunds universitet.

Jag heter Hedda Skaarud och jag har under de senaste två veckorna praktiserat i projektet Mapping Lived Religion. Medieval Cults of Saints in Sweden and Finland. Jag är student vid Lunds universitet och läser min tredje termin på kandidatprogrammet i historia. Det är genom programmet som jag har fått möjlighet att praktisera i projektet. I det här inlägget berättar jag om min upplevelse av praktiken.

Mitt arbete gick ut på att transkribera medeltida mirakelberättelser och föra in dessa i hemsidan. Till att börja med transkriberade jag mirakelberättelser om Erik den helige från Miracula S. Erici regis et martyris i Scriptores rerum Svecicarum medii aevi T. 2: 1. Verket sammanställdes av Erik Gustaf Geijer och Johan Henrik Schröder och publicerades år 1828. Mirakelberättelserna återges på både latin och gammalsvenska så jag förstod de historier jag transkriberade. Verket är digitaliserat i den mån att det är inskannat. Det finns som PDF-fil, från vilken man med relativt goda resultat kan kopiera text. Jag renskrev den kopierade texten och såg till att den “passade in” i databasen, exempelvis genom att ta bort fotnoter. Som den historiestudent jag är föredrar jag att arbeta med fysiskt material, framförallt vid läsning. Av den anledningen letade jag upp den tryckta boken från 1828 i Universitetsbiblioteket i Lund. Jag fortsatte att kopiera texten från PDF-filen, men jämförde med det fysiska källmaterialet.

Image of a workplace at Lund University Library with book open

Scriptores rerum Svecicarum medii aevi T. 2: 1 på Universitetsbiblioteket i Lund. Foto: Hedda Skaarud (CC-BY-SA)

Efter Erik den helige kom Heliga Birgitta. Jag arbetade med mirakelberättelser från ​​Acta et processus canonizacionis Beate Birgitte som sammanställdes av Isak Collijn och publicerades 1924-1931. Jag hittade källmaterialet fysiskt på SOL-biblioteket i Lund och påbörjade arbetet med att skriva av mirakelberättelserna. Dessa var på latin så jag såg till att låna en översättning till modern svenska, Himmelska uppenbarelser/Bd 4 av Tryggve Lundén, publicerad 1959. I arbetet började jag med att läsa berättelsen på svenska, sedan skrev jag av den på latin. Efter att jag hade korrekturläst kunde jag föra in mirakelberättelserna in i databasens tabell ”Quote” (citat) som är knyten till tabellen ”Source” (källan). På så sätt byggde jag sakta men säkert upp källan, så att andra i projektet kan översätta och använda materialet i ett senare stadium.

Det var en större utmaning än vad jag hade föreställt mig att arbeta med källmaterial på latin. Då jag inte har någon kunskap i språket sedan tidigare hade jag svårt att hitta stavfel i de transkriberade texterna och det var tidskrävande att gå igenom berättelserna ord för ord. Under praktikens gång blev det något lättare, då jag blev mer bekväm med latin. Många ord återkom gång på gång då mirakelberättelserna ofta är uppbyggda efter samma mönster. Till och med de ovana böjningsformerna kändes mindre främmande i slutet och stavfelen blev färre. Jag tror också att det hjälpte att läsa på svenska parallellt med latin. En av de största vinsterna för mig med praktiken var att jag förstod berättelserna när jag läste dem på svenska. Som historiestudent har det varit fantastiskt att få läsa så levande om dramatiska händelser som helt vanliga människor på 1300-talet upplevde. Jag har ofta upplevt mirakelberättelserna som underhållande med sina beskrivningar av märkliga sjukdomar och elaka djävular. Precis som i en saga kan man lita på att hjälten, eller i detta fall helgonet, kommer att rädda offret. Jag har definitivt fått mycket inspiration till en framtida C-uppsats.

En förhoppning jag hade inför praktiken var att få en bättre inblick i hur forskningsarbete verkligen går till, vilket jag anser att jag fått. Jag har förstått att det krävs mycket hårt arbete och att det kan vara tidskrävande. Jag uppskattar att jag har blivit betrodd med intressanta och ibland svåra arbetsuppgifter. Mapping Lived Religion. Medieval Cults of Saints in Sweden and Finland är ett enormt projekt och jag imponeras över hur mycket tid och kraft som ligger bakom Mapping Saints. Jag är glad över att ha kunnat bidra till det arbetet. Jag ser stora möjligheter med databasen och uppskattar särskilt att resursen kommer kunna användas så brett. Både yrkesverksamma historiker och historieintresserade amatörer kommer kunna njuta av resultatet.

Till slut vill jag säga tack för att jag fått delta. Det har varit otroligt lärorikt och intressant! Jag ser fram emot att följa projektets utveckling.

Projektmedlemmarna tackar dig också för fint arbete!

Det här inlägget postades den November 4th, 2021, 11:08 och fylls under Okategoriserade

Comments are closed.