Att leva tills man dör – uppskattade föreläsningar om palliativ vård

2022-10-24

Under två dagar i september erbjöd Palliativt centrum och Cancerstiftelsen i Kronobergs Län halvdagsutbildningar om palliativ vård till vårdpersonal samt studenter vid gymnasiet och universitetet. Total deltog nästan 800 personer.

Patrick Ekwall, sportjournalist, berättade om när han miste sin fru Hannah i bröstcancer i februari 2021. Han berättade om det sista året med Hannah och hur de hanterade situationen på bäst sätt tillsammans med sin dotter. Han delgav sina erfarenheter av att vara närstående och dess utmaningar.

Carina Modéus, psykiatriker och cancerläkare, berättade om vad som kan hända med oss på tröskeln till livets slut. Hon gav exempel hur man kan hantera sin begränsade tid. Hennes föreläsningen gav deltagarna möjlighet att diskutera med varandra och att reflektera över vad patienter tänker när livet går mot sitt slut och hur kan vi som professionella kan stödja patienter.

Anna Sandgren, docent vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare för Palliativt centrum och Helene Reimertz, överläkare och utvecklingsledare för Palliativt centrum, berättade om Samtalets betydelse vid allvarlig sjukdom och vilka utmaningar och möjligheter det finns till samtal. Anna och Helene presenterade även hur verksamheter kan arbeta med det strukturerade arbetssättet ’Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen’.

Under pauserna kunde deltagarna även träffa Palliativt centrums medarbetare. Vi hade en monter där vi presenterade vad vi gör i centrumet utifrån våra fyra verksamhetsområden; klinisk utveckling, utbildning, forskning och folkbildning.

Patrick Ekwall signerade även sin bok ”En dag dog Hannah, alla andra dagar levde hon” i pauserna, där 50 kr per bok skänktes till Cancerstiftelsen i Kronobergs län.

 

Poster vann första pris i Malaga ?

2022-05-11

Anna Sandgren vann pris

Grattis till Rebecca Baxter, Erik Fromme och Anna Sandgren som vann första pris för bästa poster – ”Patient identification for Serious Illness Conversations: a scoping review” – i samband med Summer School, 5-7 maj i Malaga. Konferensen anordnades av International Collaborative for Best Care for the Dying Person.

 

Föreläsning om palliativ vård för gymnasieelever

2022-03-15

bord med material

Den 8 mars på internationella kvinnodagen besökte Palliativt Centrum Sunnerbogymnasiet i Ljungby. Jenny-Ann Johansson, legitimerad sjuksköterska, och Sara Christoffersson, undersköterska, höll föreläsningar om palliativ vård för 125 studenter från Vård och omsorgsprogrammet årskurs 1–3 samt studenter från Komvux. Förmiddagens föreläsning var palliativ vård del 1, allmänt om det palliativa förhållningssättet. Och under eftermiddagen var föreläsningen palliativ vård del 2, en fördjupning i palliativ vård med betoning på multisjuklighet, KOL, hjärtsvikt och demens.

Båda föreläsningspassen avslutades med en låt från Laleh https://www.youtube.com/watch?v=2z4WvIxT4w8 som en hyllning till världen och Ukraina.

Reflektionsledarutbildningen i Växjö

2021-12-09

Den 17 november utfördes en Reflektionsledarutbildningen i Växjö för första gången. Det fanns representanter från båda våra sjukhus samt från två av våra kommuner, totalt 11 deltagare.

Utbildningsdagen var uppskattad och innehöll mycket konkreta tips om hur deltagarna ska hålla i reflektion ute på sina arbetsplatser.

Till våren kommer det hållas ytterligare utbildningstillfälle. Håll utkik!

Kommentarer från deltagare:

”Väldigt bra och tydligt upplägg. Lätt att förstå.”

”Bra mix med teori / praktik”

”Många bra tips och knep och verktyg att använda sig av.” 

Föreläsning i palliativ vård

2021-10-13

Under tre förmiddagar har undersköterskor på äldreboendet Högåsen i Alvesta varit på föreläsningar om palliativ vård. 73 personer deltog under dagarna som hölls av Jenny-Ann Johansson och Cecilia Ekmark ifrån Palliativt centrum.

 

Cecilia Ekmark

 

Forskare från Palliativt Centrum för samskapad vård representerade Linneuniversitetet på digitala konferensen MIRAI 2.0

2021-07-08

Sofia Andersson, distriktssköterska och postdoc, Linnéuniversitetet deltog på MIRAI 2.0 konferens, där Sofia presenterade forskningen kring Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen som pågår vid Palliativt Centrum för samskapad vård.

MIRAI 2.0 är ett samarbete mellan elva svenska och åtta japanska universitet. Den 7-11 juni anordnades Research and Innovation week med temat ”International collaboration in a digital era – Fostering innovative minds for the future”. Syftet med veckan var att skapa en plattform för samarbeten mellan forskare från Sverige och från Japan. Cirka 670 personer var med under veckan.

Under veckan deltog Palliativt centrum för samskapad vård med två posters och en muntlig presentation. En poster handlade om forskningsprojektet Vårdande måltidsmiljöer på särskilda boenden. Den andra postern och den muntliga presentationen handlade om projektet Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen”. Sofia Andersson beskriver att det vad var intressant att delta under veckan och lyssna på alla presentationer kring den forskning som pågår inom ämnet åldrande, både i Sverige och i Japan. Det fanns också möjligheter att skapa kontakter med forskare vid andra universitet och som var intresserade av våra projekt. Anna Sandgren, vetenskaplig ledare för Palliativt centrum, var moderator för en av sessionerna om Ageing. Anna är även Linnéuniversitetets akademiska företrädare i MIRAI 2.0 och ledamot i Thematic Ageing Group.

Flera presentationer handlade om hur pandemin har påverkat vården och samhället, och där lyftes framförallt äldreomsorgen upp som exempel, gällande palliativ vård. Det framkom att äldre personer som bor på vård- och omsorgsboende inte har fått träffa sina närstående eller ansvariga läkare under pandemin. Detta visar också på hur viktigt det är med samtal vid allvarlig sjukdom.

 

Mer information:

Projekt: Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen

MIRAI 2.0 (på engelska)

 

 

Seminarier i etik i palliativ vård med fokus på vård i livets slutskede erbjuds studenter

2021-05-27

Under vårterminen 2021 har studenterna i specialistsjuksköterskeutbildningarna i akutsjukvård, ambulanssjukvård, anestesi, intensivvård och operationssjukvård tillsammans med Carina Werkander Harstäde, specialistsjuksköterska i cancervård och docent vid Linnéuniversitetet, haft seminarier om etik i palliativ vård med fokus på vård i livets slutskede.

Sammanlagt genomfördes 11 seminariediskussioner med 81 deltagare. Samtliga seminarier hade sin utgångspunkt i patientfall kopplade till specialistutbildningens kontext, egna patientfall/erfarenheter har också tagits upp. Tanken med seminarierna har varit att lyfta ett etiskt resonemang kring hur värdighet främjas och vem som bestämmer i livets slut. I värdering av seminarierna lyfter studenterna bl.a. vikten av att diskutera dessa, många gånger, svåra frågorna samt vikten av att göra den palliativa vården synlig även i akutsjukvården.

 

Två postdoc tjänster att söka med inriktning palliativ vård

2021-05-19

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet utlyser nu två postdoktoranställningar med inriktning palliativ vård.

Anställningar är direkt kopplad till Palliativt centrum för samskapad vård och dess forsknings- och utvecklingsområde. En postdoktoranställning är för att samverka med en tvärprofessionellt sammansatt forskargrupp i projektet: ”Vårdande måltidsmiljöer inom särskilt boende”. En annan postdoktoranställning är består av forskning och utveckling inom området palliativ vård i projektet ”Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen”.

Sista ansökandag till båda postdoktoranställningar är 20 juni 2021.

Mer information på Linnéuniversitetet – lediga jobb:

Postdoktor i projektet ”Vårdande måltidsmiljöer inom särskilt boende”. Annons: Postdoktor inom vårdvetenskap, diarienummer: HR 2021/316-2.2.1

 Postdoktor i projektet ”Samtal vid allvarlig sjukdom – Kronobergsmodellen”. Annons: Postdoktor inom vårdvetenskap, diarienummer:HR 2021/317-2.2.1