Argentina in deep crisis again

08:00 by Hubert Fromlet, Kalmar

—————————————————————–

Argentina åter i djup kris

Sammanfattning / Brief summary in Swedish

Resultatet av Argentinas primärval helt nyligen försatte landets finansmarknader i rent kaos. Utmanaren, peronisten Fernandez, vann tydligt över regerande presidenten Macris gruppering. Kort beskrivet står Fernandez politik för stark statlig styrning, medan Macri företräder tydliga marknadsliberala värderingar.

Orsaken till Macris valförlust är att hans saneringsförsök uppfattades som alldeles för hårt av väljarna. Följaktligen tyder en hel del på en Fernandez-seger vid presidentvalet den 27 oktober. Peronistisk ekonomisk politik har ständigt misslyckats under de senaste årtiondena. Men inte heller Macris insatser kan framstå som speciellt framgångsrika. Tyvärr finns det nu ytterligare en akut kris i vår redan tillräckligt krisdrabbade värld – förmodligen utan att sätta djupare globala spår. Men Argentina är Sydamerikas näst största ekonomi.

——————————————————————-

Though it not a new phenomenon, the world feels again sorry and worried about a new economic crisis in Argentina. Ruling president Mauricio Macri was recently defeated strongly in Argentina’s primary elections by the Peronist Alberto Fernandez, leftist candidate for the presidential election in October 27 this year.

Most observers think now that Fernandez will be the new president of Argentina. This is why financial markets reacted so chaotically on his recent landslide victory. Sure, Macri’s liberal economic policy has been very tough – obviously too tough – for the Argentine people. On the other hand, financial markets know that Peronist economic policy always failed in the past.

Thus, fears of renewed strong state interventionism was enough to provoke financial panic on August 12, the day after the primary elections. Enormous falls were noted for both the peso and the stock and bond markets – without contagion to other emerging markets. But Argentina is the second largest economy in South America.

Recession

The turmoil happened when the economy already for some time had been affected by an ongoing economic crisis. GDP fell by 5.8 percent in Q1 this year (Q4 2018: 6.1 percent). Inflation belongs to the highest in the world, in July over 50 percent https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_08_193C0A98AEA4.pdf

Very recently, Macri promised the voters to provide economic policy with a more social profile. Good news? Probably not good enough to prevent Fernandez from winning the forthcoming presidential election.

Unfortunately, there is still reason to cry for Argentina. I really wish to be wrong.

Hubert Fromlet
Affiliate Professor at the School of Business and Economics, Linnaeus University
Editorial board

Back to Start Page

Hubert Fromlet
Affiliate Professor at the School of Business and Economics, Linnaeus University
Editorial board

 

Back to Start Page

Comments are closed.