IoT-lab

Projekt: IoT-lab för SMF

Inspark för nya företag i IoT lab för SMF

Postat den 14th May, 2024, 09:32 av David Mozart

Den 12 april 2024 genomfördes en inspirerande digital inspark för nystartade samarbeten med flera spännande företag. Mötet hade planerats att vara fysiskt, men beslutades att hållas digitalt för att underlätta koordineringen av deltagarnas scheman. Projektledaren Fredrik Ahlgren introducerade mötet med betoning på hur viktigt det är att bygga nätverk mellan företagen.

Deltagare och presentationer

Under mötet presenterades en rad innovativa företag och deras visioner för hur de planerar att använda IoT för att transformera sina verksamheter:

Radicair AB presenterades av Johan och Urban Bergquist. Företaget, som specialiserar sig på decentraliserade ventilationsenheter, utvecklar en radonfläkt för att effektivt ventilera bort radon från byggnader.

Alexander Lindgren och Patrik Granlöv från Neurawave delade sin vision om att utveckla en nervstimulerande elektronisk apparat som mildrar migränsmärta. De arbetar med både mjukvara och hårdvara för att skapa en medicinteknisk lösning.

Ingrid Olsson, som driver turistanläggningen Hasselö Skärgårdsupplevelse AB, belägen i Åsnen nationalpark, diskuterade hur hon vill integrera IoT för att övervaka elförbrukning i stugor och identifiera när gäster använder vindskydd.

Presentation av IoT och dess möjligheter

Fredrik tog tillfället i akt för att förklara grunderna i IoT och hur denna teknik kan fungera som en katalysator för innovation inom många olika områden, inklusive smarta städer och effektivare energihantering.

Ekonomihögskolans roll

John från Ekonomihögskolan, tillsammans med Katarina Ellborg, skissade på det kommande arbetet som involverar tre steg: en inledande digital träff för att ta företagets digitala temperatur och drivkrafter, en workshop fokuserad på digitalt värdeskapande, och slutligen en uppföljning om företagets digitala affärsmodeller.

Framtid och samverkan

Diskussionen avslutades med en dialog om hur företagen kan samverka framåt. Möjligheten till utbyte mellan de deltagande företagen undersöktes, vilket underströk mötets syfte att inte bara introducera företagen till IoT-tekniken utan också att skapa grund för framtida samarbeten.

Fredrik avslutade insparken med att uttrycka entusiasm över de kommande pilotprojekten och de möjligheter som dessa samarbeten representerar för alla inblandade.

Det här inlägget postades den May 14th, 2024, 09:32 och fylls under blogg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *