IoT-lab

Projekt: IoT-lab för SMF

IoT-utveckling på Getnö Gård

2024-02-13

Under ett nyligen genomfört besök på Getnö Gård diskuterade vi de spännande möjligheterna med IoT-teknik för campingplatser. Gården, som är hem för flera vindskydd och stugor, står inför vanliga utmaningar som många landsbygdsföretag möter – energiförvaltning och övervakning av anläggningar.

Med IoT kan vi övervaka varje aspekt av gården mer effektivt. Nästa steg är att initiera ett projekt för att mäta strömförbrukningen i de tio stugorna på Getnö Gård. Detta första steg är kritiskt inte bara för att minska kostnader och öka effektiviteten utan också för att bidra till en mer hållbar drift.

Mer info om detta inom kort..

Connected Silent pods

2023-11-20

We’re teaming up with Jemac Sweden AB for an interesting project. They’re experts in tech stuff. Basically, they help create systems that connect to your things. We’ll be working on a soundproof pod. Think of it as your little bubble of peace.

https://www.arrowgroup.com/silent-room-xl-acoustic-workpods/

Inside the pod, we’ll be exploring ways to measure several things. We’ll use sensors to check the temperature and humidity. How’s the air quality? Are there people inside? We’ll be analysing the sounds and light too. Key to our efforts will be looking for any signs of fire.

For the outside, we’ll be looking at how soundproof the pod is and what the temperature’s like. This will help us understand if the soundproofing works and if the cooling and heating system needs adjusting.

Our goal with Jemac is to try and make this pod comfortable and safe. More on this project in the upcoming week!

Utforska IoT-labbets Grundläggande och Industriella Workshops

2023-10-16

Som en del av vårt engagemang för teknisk kunskap, på IoT-Lab, erbjuder vi workshops i både grundläggande och industriell IoT. Här kommer en djupdykning i vad dessa involverar och hur de kan gynna ditt företag.

Grundläggande IoT-Workshop

Denna workshop passar nybörjare som vill veta mer om de fundamentala aspekterna av IoT. Under workshopen kommer vi att prata om sensorer, anslutningar och datavisualisering. Målet är att alla deltagare ska utrustas med de nödvändiga färdigheterna för att starta sina IoT-projekt.

Vad Vi Gör: En sneak-peek

Vi börjar med en översikt av IoT där vi diskuterar dess koncept och potential. Sedan dyker vi in i praktiska övningar. Detta innebär att vi kopplar en temperatur- och fuktighetssensor till en mikrokontroller. Vi kommer även att gå igenom hur man läser sensordata och skickar data med hjälp av LoRaWAN. Slutligen kommer vi att utforska visualiseringstekniker för data som kommer från IoT-enheterna. På detta sätt kan man tolka och få insikter från data.

Denna workshop riktar sig till små och medelstora företag som vill utforska möjligheterna med IoT. Så här presenteras ett förutsättningslöst tillfälle att lära sig om de senaste teknikerna. Det handlar om att använda tekniken för att förbättra verksamheten och stimulera tillväxt.

Industrins IoT-Workshop

Var med på vår Industriella Workshop för att förstå hur IoT kan revolutionera branschen. Detta gäller särskilt när man integrerar befintliga industrisystem med ny IoT-teknik. Här kommer du att utforska praktiska tillämpningar av IIOT (Industrial Internet of Things) och även lära dig hur man får värdefulla insikter från att bl.a. integrera Modbus-enheter med LoRaWAN.

Vad Vi Gör: En sneak-peek

Vi inleder med en översikt av IIoT där vi diskuterar dess koncept och potential. Deltagarna får också testa programmering av mikrokontroller för att läsa av en Modbus-enhet. Denna data skickas därefter via LoRaWAN eller LTE för visualisering eller integration i existerande system. Hårdvaran som vi kommer att använda är RAK7431 WisNode, en Modbus RTU-LoRaWAN-brygga. Om så önskas kan LTE användas, men då med ett annat hårdvarupaket.

Liksom den Grundläggande IoT-workshopen riktar sig denna session till mindre och medelstora företag. Man får att lära sig de senaste teknikerna som kan förbättra företagets industriella verksamhetsoperationer. Återigen handlar det om att använda tekniken för att driva företagets tillväxt.

Uppstart av nya pilotcases

2023-10-11

 

Igår hade vi ut och inspark för våra pilotcases. Under förmiddagen presenterades hur vi arbetat med tillämpad IoT tillsammans med Astrid Lindgrens värld, Ölands köksmejeri, C3C och Kallskänken.

På eftermiddagen drog vi igång projekt med fem nya företag.  Denna höst kommer vi att bekanta oss med Jemac, Novacore, Stenungsbageriet Olof, Elektroverkstaden och ETEC. Som det ser ut nu kommer vi bland annat att ägna oss åt el-mätning, smarta pumpsystem, Lagring och packning av emballage samt kommunikation med ugnar. Det ska bli riktigt kul att vara med och få inblick i de varierande områden som företagen verkar inom och utforska hur olika tekniker kan komma till användning inom deras respektive verksamheter.

In- och utspark av pilotcase – IoT- lab för SMF 2.0

2023-10-06

Den 10 oktober bjuder vi in till vår in- och utspark av nya och gamla pilotcase. Under förmiddagen kommer vi att lyssna på resan som de företag som vi har jobbat tillsammans med har gjort under projektets gång och vad utfallet blev. Under eftermiddagen träffar vi de fyra nya företagen som vi startar igång pilotfall med för att diskutera projekten och dess upplägg.

Deltagare på utsparken (Förmiddagen): 

 • Astrid Lindgrens Värld
 • C3C Engineering
 • Ölands Köksmejeri
 • Kallskänken

Deltagare på insparken (Eftermiddagen)

 • Novacore
 • ETEC
 • Jemac
 • Elektroverkstaden

Förmiddagens aktivitet sker över Zoom och under eftermiddagen kommer vi att vara i IoT-labbet i Kalmar.

elmätardongel – Ett kommande projekt i IoT-labbet

2023-10-02

I förra veckan hade vi en inledande workshop tillsammans Jemac Sweden AB i IoT-labbet i Kalmar. Jemac jobbar med att utveckla olika IoT-lösningar, bl.a. har de utvecklat elmätardongeln, en enhet som läser av data från de nya elmätarna. Den här elmätardongeln använder HAN-porten som de nya elmätarna tillhandahåller för konsumenter för att avläsa och rapportera elförbrukning. Avläst data ska sedan skickas cellulärt (CAT-M1) och i och med det kommer en rad utmaningar. Den huvudsakliga utmaningen som diskuterades var utnyttjandet av den nominella strömmen som elmätaren exponerar via HAN-porten. När man använder strömmen från de nya elmätarna idag så är man begränsad till 250mA, och ibland kan enheter som strömförsörjs via HAN-porten vilja dra mer ström än så, särskilt när de vill skicka med olika effekter.

Projektet kommer därför att helt fokusera på strömförbrukningens beteende i varierande miljöförhållanden som kan påverka täckningen. Dessutom kommer vi att spåra och registrera spänning, ström, RSSI och eventuell signalkvalitet. Dessutom övervakar vi när anslutningen försvinner och försöker spåra grundorsaken – oavsett om det är energibrist eller nätverksproblem.

Håll utkik på bloggen för mer information om projektet.

Förenkla osttillverkningen med IoT

2023-09-27

I dagens värld är användningen av smarta tekniklösningar inte bara för tekniska startups eller stora företag, utan tekniken kan gynna alla branscher, inklusive traditionella som osttillverkning. Ett exempel är vårt arbete tillsammans med Ölands Köksmejeri.

Ölands Köksmejeri är ett företag med en fantastisk specialitet – att tillverka ost, och vad de siktar på är att automatisera sin process med Internet of Things (IoT) teknik. Från att schemalägga pastöriseringsprocessen under perioder där elkostnaderna är låga, programmering av olika ostrecept, till att lägga till larm i ostkaret för att övervaka avgörande parametrar som temperatur, tid och pH. Det är här vi från IoT-labbet kliver in.

Nyligen gav vi oss ut på ett arbetsbesök på Ölands Köksmejeri. Huvudavsikten med besöket var att undersöka den nuvarande inkopplingen av det befintliga systemet. Detta grundarbete kommer att göra det lättare att koppla ihop vår prototyp under vårt nästa besök och påbörja automatiseringsprocessen.

Kort sagt så jobbar vi på att göra osttillverkning enklare och mer kostnadseffektiv. En fantastisk blandning av tradition och teknik, eller?

Håll utkik på bloggen för mer information om projektet. Nästa inlägg kommer att dyka lite djupare in i projektdetaljerna!

Pilotcase (pilotfall) är den delen i vårt projekt där vi jobbar nära företagen tillsammans med deras egna behov. Mer om pilotcase och hur man kan initiera ett med oss kan ni läsa om här.

Bikupan på taket

2023-09-20

Nu när sommaren går mot sitt slut har det blivit dags att se till att vårt bisamhälle klarar sig genom de kallare månaderna. För att förbereda kupan har vi, tillsammans med en lokal biodlare tagit bort totalt 27 ramar från bikupan. Vi gjorde detta för att minska binas utrymme, vilket gör det lättare för dem att hålla värmen under vintern.

Drottning på vift

Under sommaren gjorde jag ett misstag som ledde till att bidrottningen hamnade i skattlådan. Detta är inte bra eftersom skattlådan är endast är avsedd för honung och arbetsbin. Om drottningen hamnar i skattlådan, är hon instängd där.

Ibland drar bina själva upp en ny drottning. Om de gjort det denna sommaren har den nya drottningen inte haft möjlighet att para sig. Hon har ju varit instängd i skattlådan. Bidrottningar parar sig en gång under sin livstid. En drottning som inte parat sig kan bara lägga obefruktade ägg, vilka utvecklas till drönare. Ett sådant samhälle överlever inte.

Drottningbyte

För att säkerställa kolonins framtid fattade vi beslutet att byta ut den befintliga drottningen. Detta innebar att vi var tvungna att avliva henne och introducera en ny. Att hitta den gamla drottningen var en utmaning då det fanns en tät population av bin på varje ram, vi hade ju precis tagit bort en majoritet av ramarna. Vi använde en speciell bur för att introducera den nya drottningen, så att kolonin gradvis kunde acceptera henne som sin nya härskare. Samtidigt gav vi bina vinterfoder för att ersätta den honung vi hade tagit.

Honungsskörd: Ett lagarbete

Vi arbetade tillsammans med några av studenterna för att utvinna ca 30 liter honung. Efter att ha tagit bort de honungsfyllda ramarna från bikupan avtäckte vi cellerna för att frigöra honungen. Vi använde vår nya honungsslunga för att utvinna det flytande guldet. Slutligen silade vi den extraherade honungen för att avlägsna eventuella orenheter. Läs en artikel om vår allra första honungsskörd, eller läs om det här i bloggen.

 

Workshop- och projektuppdatering

2023-09-11

Varje måndag har vi i IoT-lab för SMF projektet ett planeringsmöte och under dagens möte fokuserade vi på att planera våra workshops och ge uppdateringar om våra pilotcase. Vi diskuterade de olika kategorierna för våra kommande workshops, såsom sensorprototyper, kommunikationsteknologier, färdiga sensorer och molntjänster. Varje workshop kommer att ha sitt eget specifika fokus, vilket ska ge deltagarna möjlighet att få djupgående kunskaper och färdigheter inom respektive område.

När det gäller våra pilotcase så har vi gjort en del framsteg sedan sist vi skrev om respektive projekt.

Kallskänken-projektet närmar sig sitt slut, med bara några få sista installationsuppgifter kvar. Kalmar Energi har en LoRaWAN gateway klar för upphämtning och när den väl är installerad på Slottet kan vi betrakta detta projekt som avslutat.

Astrid Lindgrens Värld projektet är nu också avslutat. Där har vi bl.a. installerat en besöksräknare, vilket förhoppningsvis kommer att förbättra besöksspårningen och hjälpa till att förbättra den övergripande verksamheten i nöjesparken.

Arbetet med C3C Beredskap går också framåt. I det här fallet har inget gjorts, rent tekniskt, utan utfallet av detta projekt blev en en omfattande projektansökan för Energimyndigheten, som involverade institutioner som Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, RISE, C3C och FLIR. Mer om det i ett senare inlägg.

Även Ölands Köksmejeri projektet börjar lida mot sitt slut. En workshop är planerad till den 21 september, där vi kommer vara på plats för att ansluta den programmerbara logiska styrenheten (PLC) och sensorer, och genomföra tester för att säkerställa smidig drift. Målet är att automatisera pastöriseringsprocessen och på sikt optimera processer och öka effektiviteten i mejeriet.

Håll utkik på bloggen för mer information om respektive pilotcase!

IoT för restaurangmiljöer

2023-09-05

IoT-labbet i Kalmar har genomfört ett spännande pilotprojekt tillsammans med kallskänken i Kalmar. Projektet har utforskat användningen av LoRaWAN-nätverk och sensorer för att förbättra och få en bättre överblick av restaurangmiljön. Målet har varit att mäta temperatur, luftfuktighet, antal besökare och övervaka bullernivåerna i olika restauranglokaler. Bullernivån är särskilt viktig då olika kommuner i Sverige har olika regler och riktvärden för buller beroende på ljudkällan. Det innebär att restauranger och krogar måste anpassa sig efter dessa riktlinjer.

I projektet användes tre olika typer av sensorer:

 • Comfort strip: Mäter temperatur, luftfuktighet och ljus.
 • ERS sound: Mäter ljud, temperatur, luftfuktighet och ljus.
 • Besöksräknare: Detekterar när någon passerar mellan två enheter och kan även ange riktningen på rörelsen.

Det spännande och lovande resultatet av pilotprojektet har lett till att restaurangen nu kan fortsätta samla in data och använda den som underlag för diskussion och beslutsfattande. Möjligheten att få en bättre överblick och förståelse för restaurangmiljön genom IoT-teknik och smarta sensorer öppnar upp nya vägar för att skapa ännu bättre upplevelser för restaurangbesökare och möjliggör att restaurangmiljön kan anpassas efter de faktiska behoven.

Det här pilotprojektet markerar bara början på vad IoT-teknik kan erbjuda för förbättringar och möjligheter inom restaurangbranchen. Genom att använda teknik och smarta lösningar kan restaurangmiljöer optimeras för att ge bättre service och upplevelser för besökarna samtidigt som man uppfyller regelverk och riktlinjer.

Detta är ett av totalt fyra projekt som pågår just nu och som avslutas i slutet av september.