Archive for September, 2021

Den 29e september fördjupar vi oss i Maskininlärning, artificiell intelligens och IoT

Tuesday, September 21st, 2021

Mellan 11.30 och 13.00 genomför vi en fördjupande lunchföreläsning där vi bjuder in er att ta del av Dr. Vijay Janapa Reddi från Harvard University som presenterar TinyML och IoT.

Maskininlärning och artificiell intelligens är ett hett område idag, men de flesta applikationerna bygger på molnlösningar. Vi kommer att prata om och utforska möjligheter med maskininlärning på mikrokontroller, så kallad “computing on the edge”

Efter klockan 13 är ni välkomna att besöka oss i vårt labb på Linnéuniversitetet i Kalmar.

 

Mer information finner på nedanstående länkar:

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2021/fordjupande-forelasning—tinyml/

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2021/open-labday-tinyml/

Full fart tidigt i projektet

Friday, September 17th, 2021

Projektet börjar nu ta fart, och vi går från klarhet till klarhet. Eftersom projektet är riktat mot SMF så har vi redan nu börjat fokusera fullt på att nå ut till företag i regionerna. Vår initiala planering är att vi inriktar oss på att genomföra så många inspirationsföreläsningar som möjligt så tidigt som möjligt, det blir så att säga vägen in mot mer spetsade projekt. Målet är att vi under projektets tid ska hålla minst 20st inspirationsföreläsningar, och detta är något vi redan har hunnit göra i en rasande fart.

Tidigare i veckan föreläste vi på eHealth area, i en seminarieserie som de kallar Livsviktiga samtal. Föreläsningen riktade sig mot företag och organisationer inom vårdsektorn och vi hade närmare 50 anmälda deltagare. Det uppkom många intressanta diskussioner om patientsäkerhet och hur vi idag redan mäter otroligt mycket – men kanske inte alltid tar hand om data på ett så optimalt sätt som möjligt. Likaså finns det exempel där det kanske används teknik, till exempel så kallade trygghetskameror, som ur ett rent tekniskt perspektiv kunde göras på ett mer ändamålsenligt sätt än vad som görs idag. Förra veckan medverkade vi även på Kalmarsundsveckan och pratade om den smarta staden.

Kort sagt – två veckor in i projektet har vi redan hunnit med en hel del, och vårt nuvarande fokus är att skapa ett tydligt material för kommande workshops och fördjupande föreläsningar. Snart är vi också framme vid vår första OpenLab days som sker redan den 29:e september – mer information om detta kommer men se till att skriva upp det i er kalender redan nu.

Vi vill också hälsa Mustafa Omareen varmt välkommen, som är en av våra nya forskningsingenjörer.

Ny medlem i projektgruppen!

Thursday, September 2nd, 2021

Hej!

Simon Vestlund heter jag, jag är först på plats av oss som kommer vara heltidsanställda i projektet, IoT-lab för SMF. Jag är utbildad GIS-ingenjör och min senaste arbetsplats innan Linneuniversitetet var Kalmar kommun och Samhällsbyggnadskontoret, där arbetade jag i 8 års tid. På kommunen har jag bland annat arbetat som verksamhetsutvecklare med fokus på digitaliseringsfrågor och projektledare för större EU-finansierat projekt.

 

Jag ser fram emot att jobb tillsammans med företag och organisationer i vårt arbete med IoT! Har ni några tankar eller funderingar, önskar ni boka in en presentation eller är intresserade av en Workshop får ni gärna höra av er till mig!

https://lnu.se/personal/simon.vestlund/

Uppstart av IoT-lab SMF

Wednesday, September 1st, 2021

 

Den 1:a september är den officiella starten av vårt projekt för att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag inom Linnéregionen. Vi står nu inför en mycket spännande och personalintensiv resa, och vår mål är enkelt – vi ska stärka konkurrenskraften hos SMF:er i regionen genom att accelerera användningen av lösningar inom internet of things (IoT). IoT kan låta nischat, dock är det totalt motsatsen om vi ser till helheten. Hela kedjan att få någon typ av sensordata att bygga ny affärsnytta innebär kunskap om både hårdvara, trådlösa nätverk och serverprogrammering samt eventuellt också maskininlärning och artificiell intelligens. Dessutom består området av en uppsjö av olika tekniska lösningar, och det är också svårt att på rak arm direkt säga vad som är den bästa lösningen – det beror ju helt på vilken tillämpning som är tänkt. Det är här vi kommer in och det är här vårt fokus kommer att ligga. Att sprida kunskap om att det är mycket enkelt att komma igång, det handlar ofta bara om fantasin och att anamma ett öppet sinne för att testa nya tekniska lösningar på saker som idag görs utan digitala hjälpmedel.

Vad kommer vi göra?

Vi kommer att erbjuda inspirationsföreläsningar som kommer att övergripande ge en introduktion till tekniken och dess möjligheter. Dessa kommer vi att erbjuda på bred front, och vi anpassar dessa förstås efter målgruppen. Inspirationsföreläsningarna handlar om att introducera konceptet och visa vad tekniken har för möjligheter. Många blir förvånade av att det finns nya IoT-nätverk och teknik som idag kan erbjuda lösningar som bara för några år sedan inte var möjliga. Utvecklingen går snabbt framåt.

Vi kommer också erbjuda Open Lab days, den sista onsdagen varje månad är du välkommen till våra lokaler på Linnéuniversitetet i Kalmar eller Växjö, där kommer du kunna plocka med en uppsjö av IoT-hårdvara – allt från färdiga sensorer och även utvecklingskort. Vi har under dessa tillfällen samlat både forskare, studenter och ingenjörer som är behjälpliga.

Vi kommer också köra en föreläsningsserie med kunskapshöjande föreläsningar, dessa kommer att dyka ner i olika fördjupande delar inom IoT-sektorn. Föreläsningarna kommer att erbjudas både fysiskt och på distans och kommer att hållas varje månad i samband med Open Lab days.

Utöver detta så kommer vi också att erbjuda IoT-workshops där vi kommer ut med utrustning till er och går igenom grunderna handgriplingen. Känslan av att själv kunna koppla upp en sensor till ett utvecklingskort för att sedan visualisera mätdata på internet är ett av de roligaste och bästa sätten att lära sig. Vi har hårdvara med oss, men kan också anpassa workshops för era önskemål.

Företag som vill testa ny teknik har inom projektet också möjlighet att få ett konsultstöd från oss för Pilotcase, där ni får ett stöd av både forskare och ingenjörer för både utveckling och genomförande. Ofta är hårdvara (sensorer, osv.) inte den dyra biten, utan det är många gånger försumbart i sammanhanget, särskilt vid ett pilotcase. Vi kan vara med er i både mindre och större grad i genomförandet, se det som en gratis konsult som hjälper er igång.

Den sista biten, vilket kanske trots allt är den viktigaste för en långsiktig strategi, är nya affärsmodeller. Hur ska ni kunna bygga nya affärer med hjälpa av IoT-lösningar? Ofta handlar det om att effektivisera sin egen verksamhet men de intressantaste tillämpningarna är de som ännu inte är upptäckta – och hur kan ni skapa nya affärer eller kundnytta med ny teknik?

Sammanfattat så innebär det, (1) inspirationsföreläsningar, (2) kunskapshöjande föreläsningar, (3) Open Lab days, (4) Pilotcase och (5) nya affärsmodeller.

Projektteamet

Projektet leds av Fredrik Ahlgren som jobbar som universitetslektor på Linnéuniversitetet i Kalmar. Projektteamet består av fyra heltidsanställda personer, två ingenjörer och två forskare. Simon Vestlund och Mustafa Omar är våra ingenjörer samt två forskare Neda Melaki och Arslan Musadiq. Utöver nytillsättningarna innefattar teamet flertalet lärare och forskare inom datavetenskap, ekonomi och entreprenörskap. Projektet genomförs också tillsammans med personal från både Wexnet och Kalmar Energi som i flera år jobbat med IoT-utveckling inom bägge regionerna Växjö och Kalmar. Tillsammans är projektteamet ihopsatt för att kunna ge en mycket vass och samtidigt bred kompetens, allt från hårdvara och elektroteknik, digitaliseringsstrategier, cloud computing, nätverksteknik och affärsstrategier.

Vi står på inför en otroligt spännande resa, som kommer gå i full fart. IoT är ett område som påverkar i stort sett alla företag på något sätt. Vad jag vill lämna till dig som läst hela vägen hit – hör av dig till oss – antingen om du vill ha inspiration för vad detta kan innebära eller om du har en idé som behöver realiseras.