IoT-lab

Projekt: IoT-lab för SMF

Utspark för Pilotcase – lärdomar och framsteg från IoT-labbet för SMF

Postat den 29th April, 2024, 07:26 av David Mozart

Den 11 april 2024 samlades deltagare digitalt för en betydelsefull händelse i projektet “IoT-lab för SMF” – en utspark för de företag som deltagit i pilotcase under de senaste sex månaderna. Ett digitalt möte genomfördes för att underlätta deltagande.

Inledning

Projektledaren Fredrik Ahlgren hälsade välkommen och förklarade vikten av samarbetet och den gemensamma lärprocessen som pilotcaseföretagen genomgått. Han betonade vikten av att dela erfarenheter och kunskaper som en väsentlig del av projektet.

Presentationer från pilotcaseföretagen

Företag presenterade, antingen själva, eller med hjälp av representanter från projektet, de arbeten och framsteg som gjorts under projekttiden:

Stenugnsbageriet Olof i Borgholm

Känd för sina surdegskurser och traditionella bakmetoder i stenugn, stod inför utmaningen att effektivisera sin verksamhet genom bättre övervakning och schemaläggning av sina ugnar och kylrum. IoT-labbet introducerade Zigbee-teknologi för att möjliggöra temperaturövervakning och kontroll av luftfuktighet, vilket inkluderade installation av en smart gateway och sensorer som även kunde integreras med befintliga system för en mer automatiserad drift.

Elektroverkstaden i Kalmar

Specialister på elmotorer och underhåll av vattenpumpar, Elektroverkstaden behövde en lösning för att övervaka och styra sina anläggningar på distans. Med hjälp av IoT-labbet började de testa en cellulär lösning som tillåter dem att övervaka, och på sikt, även styra vattenpumpar.

Novacore i Västervik

En leverantör av rostskyddspapper och olika inslagspapper, Novacore hade behov av att noggrant övervaka klimatet i sina lagringsutrymmen för att säkerställa produktkvaliteten. Projektet fokuserade på att implementera LoRaWAN-teknologi med sensorer för att mäta luftfuktighet och temperatur, för att ge bättre kontroll över sina kritiska tillverkningsprocesser.

Jemac i Kalmar

Denna innovatör inom IoT-lösningar hade som mål att utveckla smarta lösningar för tysta podrum med fokus på luftkvalitet och närvarodetektion. Med hjälp av IoT-labbet installerades avancerade sensorer från Bosch för att mäta och identifiera olika typer av gaser.

ETEC Teknikutbildning i Oskarshamn

Med målet att utbilda framtidens tekniker, stod ETEC inför utmaningen att integrera mer avancerade tekniker i sin läroplan. IoT-labbet stöttade dem i att implementera system för att övervaka och analysera energiförbrukning och miljödata, vilket möjliggjorde mer praktiskt och relevanta utbildningsmoduler för deras studenter.

Redogörelse från projektets affärsmodellsmodul

John Jeansson och Katarina Ellborg från Ekonomihögskolan har samarbetat med företagen under projektperioden i tre steg: en initial digital bedömning, en workshop för att utveckla digitala värdeerbjudanden och en avslutande uppföljning för att säkra långsiktiga lärdomar och förbättringar.

Den första digitala träffen fokuserade på att bedöma “digital temperatur” – en ögonblicksbild av företagets nuvarande digitala kapacitet och dess omgivning. Jeansson belyste att många av de deltagande små och medelstora företagen är i framkant när det gäller digitala initiativ, vilket är avgörande för att skapa framtidens lösningar. Denna förmåga att anamma och implementera ny teknik kräver dock tid, engagemang och en viss envishet.

Workshopen centrerade kring hur tekniken kan tjusa men också distrahera från kärnaffären. Jeansson betonade vikten av att förstå kundens behov och drömmar för att effektivt kunna anpassa och paketera erbjudanden som produkter eller tjänster. Genom att djupdyka i hur företagen kan skapa värde för sina kunder, hjälpte han dem att skapa starkare och mer relevanta värdeerbjudanden.

Den avslutande träffen tog ett bredare perspektiv på vad företagen uppnått under projektets gång och vad de kan förvänta sig framöver.

John Jeansson lyfte fram att även om många företag är snabba på att anta ny teknik, så släpar de efter när det gäller att integrera denna teknik i en långsiktig strategisk plan. Han underströk behovet av att skapa utrymme för reflektion och strategisk planering för att inte bara reagera på nuvarande trender.

Avslutande diskussioner och feedback från företagen

Avslutningen på utsparken för pilotcase präglades av en öppen diskussionsrunda där deltagarna delade sina erfarenheter och feedback. Bland de mest framträdande bidragen var Jemac, vars VD Daniel Larsson lyfte fram projektets flexibilitet och anpassningsförmåga som särskilt värdefulla. Han uppskattade möjligheten att kunna justera projektets riktning, vilket ledde till oväntade men fruktbara nya tillämpningsområden och tekniska lösningar. “Den följsamhet och öppenhet för förändring som projektet visat är otroligt värdefullt för oss,” konstaterade Daniel och betonade hur detta tillvägagångssätt öppnat nya dörrar för företaget och möjliggjort nya kundrelationer och projekt.

Johanna Larsson från Region Kalmar tog tillfället i akt att påminna om de stödmöjligheter som finns tillgängliga för små och medelstora företag inom regionen. Hon betonade vikten av att utnyttja regionala bidrag och subventioner för att fortsätta att växa och innovera. Företagen uppmuntrades att utforska dessa möjligheter ytterligare genom att besöka Region Kalmar läns sida för regional utveckling för mer information och rådgivning.

Projektledaren Fredrik Ahlgren avslutade utsparken genom att tacka alla deltagande företag för deras engagemang och bidrag till projektets framgång. Han betonade vikten av att bibehålla och vidareutveckla de relationer och dialoger som etablerats under projektet. Fredrik uppmanade till fortsatt kommunikation och aktivt sökande efter möjligheter till framtida samarbeten och kunskapsutbyte, för att stärka både de enskilda företagen och den bredare ekosystemet.

Det här inlägget postades den April 29th, 2024, 07:26 och fylls under blogg

Comments are closed.