IoT-lab

Projekt: IoT-lab för SMF

Ännu en prototyp klar – En bluetooth våg!

Postat den 6th September, 2022, 22:07 av David Mozart

Nyligen blev vi färdiga med prototypen för Pm & Vänner, hotell och restaurang i Växjö. När vi träffade Monica och Morgan för första gången i en av restaurangerna berättade de hur viktigt det var med dokumentation av matsvinn i verksamheten. De berättade också att om en restaurang ska vara Svanenmärkt så behöver man följa vissa strikta krav, som bl.a. att restaurangen “arbetar aktivt med att förebygga matavfall”.

Ett sätt att minska matsvinn på är genom dokumentation av just matsvinnet, och för att göra det så krävs det att dokumentationen är fullständig och tillgänglig. I alla kök kan stressiga moment förekomma och dokumentation är då inte något man alltid hinner med, eller gör. Tillsammans med Pm & Vänner har vi nu kunnat ta fram en IoT-lösning. Att använda prototypen är enkelt. Kökspersonalen startar vågen, använder en Android-enhet för att para med den genom Bluetooth och fram får man det aktuella viktvärdet. Man väljer sedan anledningen till vägningen och trycker på registrera. Informationen hamnar då i en databas för att användas senare, t.ex. vid visualisering.

Figuren nedan visar hur vi har integrerat ytterligare kretsar i vågen.

Pilotcase är den delen i vårt projekt där vi jobbar nära företagen tillsammans med deras egna behov, mer om pilotcase och hur man kan initiera ett med oss kan ni läsa om här.

Det här inlägget postades den September 6th, 2022, 22:07 och fylls under blogg

Comments are closed.