IoT-lab

Projekt: IoT-lab för SMF

En Uppkopplad Rullator

Postat den 29th November, 2022, 17:35 av David Mozart

Uppkopplad Rullator eller “Smart Rullator” är ett av våra pilot-projekt tillsammans med Alaiw Solutions AB. Målet är att, med hjälp av IoT-teknik, hitta sätt att uppskatta hur lång rullatorn har rullat, samt var den finns. Den informationen är värdefull för att främja äldre individers aktivitetsnivåer och förbättra deras säkerhet och välbefinnande.

IoT-labbet kommer att arbeta nära Alaiw Solutions AB för att identifiera de mest lämpliga IoT-teknikerna för projektet och utveckla ett enklare prototypsystem för testning och utvärdering. Det handlar om att använda sensorer och trådlös kommunikationsteknik för att noggrant mäta avstånd och plats.

Samarbetet mellan IoT-labbet och Alaiw Solutions AB kommer att ge värdefulla insikter om potentialen med de olika IoT-teknikerna som kan användas för att förbättra hälsa och välbefinnande hos äldre individer.

Håll utkik för uppdateringar!

Pilotcase (pilot-projekt) är den delen i vårt projekt där vi jobbar nära företagen tillsammans med deras egna behov, mer om pilotcase och hur man kan initiera ett med oss kan ni läsa om här.

Det här inlägget postades den November 29th, 2022, 17:35 och fylls under blogg

Comments are closed.