IoT-lab

Projekt: IoT-lab för SMF

IoT för restaurangmiljöer

Postat den 5th September, 2023, 13:06 av David Mozart

IoT-labbet i Kalmar har genomfört ett spännande pilotprojekt tillsammans med kallskänken i Kalmar. Projektet har utforskat användningen av LoRaWAN-nätverk och sensorer för att förbättra och få en bättre överblick av restaurangmiljön. Målet har varit att mäta temperatur, luftfuktighet, antal besökare och övervaka bullernivåerna i olika restauranglokaler. Bullernivån är särskilt viktig då olika kommuner i Sverige har olika regler och riktvärden för buller beroende på ljudkällan. Det innebär att restauranger och krogar måste anpassa sig efter dessa riktlinjer.

I projektet användes tre olika typer av sensorer:

  • Comfort strip: Mäter temperatur, luftfuktighet och ljus.
  • ERS sound: Mäter ljud, temperatur, luftfuktighet och ljus.
  • Besöksräknare: Detekterar när någon passerar mellan två enheter och kan även ange riktningen på rörelsen.

Det spännande och lovande resultatet av pilotprojektet har lett till att restaurangen nu kan fortsätta samla in data och använda den som underlag för diskussion och beslutsfattande. Möjligheten att få en bättre överblick och förståelse för restaurangmiljön genom IoT-teknik och smarta sensorer öppnar upp nya vägar för att skapa ännu bättre upplevelser för restaurangbesökare och möjliggör att restaurangmiljön kan anpassas efter de faktiska behoven.

Det här pilotprojektet markerar bara början på vad IoT-teknik kan erbjuda för förbättringar och möjligheter inom restaurangbranchen. Genom att använda teknik och smarta lösningar kan restaurangmiljöer optimeras för att ge bättre service och upplevelser för besökarna samtidigt som man uppfyller regelverk och riktlinjer.

Detta är ett av totalt fyra projekt som pågår just nu och som avslutas i slutet av september.

Det här inlägget postades den September 5th, 2023, 13:06 och fylls under blogg

Comments are closed.