IoT-lab

Projekt: IoT-lab för SMF

IoT-labbet på besök hos C3C i Växjö

Postat den 5th June, 2023, 00:55 av David Mozart

I fredags besökte vi C3C i Växjö, ett av fyra pilotprojekt inom IoT-labbet för SMF 2.0. C3C tillverkar betongblock av olika storlekar på cirka 100 produktionsorter runt om i Sverige. Dessa block används bland annat för materialfickor, stödmurar och lagerbyggnader inom återvinningsindustrin. Nu utforskar C3C hur IoT och sensorer kan användas för att förbättra lagring och hantering av biobränslen.

Biobränslen är en het fråga och kommer troligen bli en bristvara framöver. Därför är det viktigt att kunna lagra biobränslen under längre tid och under säkrare förhållanden eftersom olika fraktioner kan vara volatila och innebära brandrisker. C3C ser en möjlighet att använda sina block och sensorer för att utveckla ett lagringssystem som säkerställer biobränslets kvalitet samt minimerar brandriskerna och arbetsmiljöriskerna.

I det här projektet är huvudfokuset att titta på olika sätt att mäta temperatur, luftfuktighet och vissa brandgaser i biobränslelagren. Genom att automatisera mätningarna med sensorer får man kontinuerlig och exakt data dygnet runt. Detta kan leda till värdefulla insikter om lagring och hantering, samt förhindra bränder och arbetsfara vid hantering av bränslen.

Det här inlägget postades den June 5th, 2023, 00:55 och fylls under blogg

Comments are closed.