IoT-lab

Projekt: IoT-lab för SMF

Rapportperiod #3 avslutad

2024-05-27

IoT-labbet för SMF har haft en period fylld med spännande utvecklingar och nya insikter, som redogörs för halvårsvis till projektets finansiärer.

Arbetet har bland annat innefattat att stärka och utöka nätverk av samarbeten, vilket har lett till en rad framsteg och viktiga läroprocesser.

Pilotprojekt

IoT-labbet har välkomnat flera nya företag i sina pilotprojekt, vilket markerar betydande framsteg i projektets strävan att implementera innovativa IoT-lösningar. Dessa projekt spänner över en rad olika tillämpningsområden, från att effektivisera energianvändningen i turistanläggningar till att utveckla avancerade miljöskyddslösningar som hanterar radon. Andra insatser fokuserar på att förbättra säkerhet och gästupplevelser genom bättre datahantering och ökad översikt över besöksflöden.

Pompetensutveckling

Projektet har även fokuserat på kompetensutveckling genom en serie fördjupande föreläsningar och workshops. Dessa aktiviteter har engagerat en bred grupp av företag. Inspirationsföreläsningar har särskilt varit framgångsrika och har nått ut till över 300 företag, vilket avsevärt överstiger det ursprungliga målet.

Kommunikation och samverkan

IoT-labbet har förbättrat sin externa kommunikation avsevärt. Genom aktiv användning av sociala medier, en blogg och nyhetsbrev har projektet lyckats nå ut till en bred publik och skapat ökat engagemang kring sina aktiviteter. Dessutom har samarbeten med regionala aktörer som Almi, Kalmar Science Park, och WiTech stärkts, vilket har berikat projektets nätverk och ökat dess synlighet och påverkan.

Framtid och utmaningar

Trots framgångarna har projektet även stött på vissa utmaningar, särskilt i att engagera företag i Kronobergsregionen. För att adressera detta har nya strategier utvecklats, inklusive samarbete med lokala näringslivschefer och organiserande av nätverksevenemang som syftar till att bättre förankra projektets närvaro och stöd i regionen.

Avslutande tankar

Projektet står inför en ljus framtid med många spännande möjligheter och projekt på horisonten. Genom fortsatt fokus på samverkan, innovation och tillämpning av ny teknologi strävar labbet efter att ytterligare stärka sin position som en katalysator för digital transformation i regionen. Vi ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbete och att dela med oss av våra framsteg och lärdomar till en bredare publik.

Inspark för nya företag i IoT lab för SMF

2024-05-14

Den 12 april 2024 genomfördes en inspirerande digital inspark för nystartade samarbeten med flera spännande företag. Mötet hade planerats att vara fysiskt, men beslutades att hållas digitalt för att underlätta koordineringen av deltagarnas scheman. Projektledaren Fredrik Ahlgren introducerade mötet med betoning på hur viktigt det är att bygga nätverk mellan företagen.

Deltagare och presentationer

Under mötet presenterades en rad innovativa företag och deras visioner för hur de planerar att använda IoT för att transformera sina verksamheter:

Radicair AB presenterades av Johan och Urban Bergquist. Företaget, som specialiserar sig på decentraliserade ventilationsenheter, utvecklar en radonfläkt för att effektivt ventilera bort radon från byggnader.

Alexander Lindgren och Patrik Granlöv från Neurawave delade sin vision om att utveckla en nervstimulerande elektronisk apparat som mildrar migränsmärta. De arbetar med både mjukvara och hårdvara för att skapa en medicinteknisk lösning.

Ingrid Olsson, som driver turistanläggningen Hasselö Skärgårdsupplevelse AB, belägen i Åsnen nationalpark, diskuterade hur hon vill integrera IoT för att övervaka elförbrukning i stugor och identifiera när gäster använder vindskydd.

Presentation av IoT och dess möjligheter

Fredrik tog tillfället i akt för att förklara grunderna i IoT och hur denna teknik kan fungera som en katalysator för innovation inom många olika områden, inklusive smarta städer och effektivare energihantering.

Ekonomihögskolans roll

John från Ekonomihögskolan, tillsammans med Katarina Ellborg, skissade på det kommande arbetet som involverar tre steg: en inledande digital träff för att ta företagets digitala temperatur och drivkrafter, en workshop fokuserad på digitalt värdeskapande, och slutligen en uppföljning om företagets digitala affärsmodeller.

Framtid och samverkan

Diskussionen avslutades med en dialog om hur företagen kan samverka framåt. Möjligheten till utbyte mellan de deltagande företagen undersöktes, vilket underströk mötets syfte att inte bara introducera företagen till IoT-tekniken utan också att skapa grund för framtida samarbeten.

Fredrik avslutade insparken med att uttrycka entusiasm över de kommande pilotprojekten och de möjligheter som dessa samarbeten representerar för alla inblandade.

Utspark för Pilotcase – lärdomar och framsteg från IoT-labbet för SMF

2024-04-29

Den 11 april 2024 samlades deltagare digitalt för en betydelsefull händelse i projektet “IoT-lab för SMF” – en utspark för de företag som deltagit i pilotcase under de senaste sex månaderna. Ett digitalt möte genomfördes för att underlätta deltagande.

Inledning

Projektledaren Fredrik Ahlgren hälsade välkommen och förklarade vikten av samarbetet och den gemensamma lärprocessen som pilotcaseföretagen genomgått. Han betonade vikten av att dela erfarenheter och kunskaper som en väsentlig del av projektet.

Presentationer från pilotcaseföretagen

Företag presenterade, antingen själva, eller med hjälp av representanter från projektet, de arbeten och framsteg som gjorts under projekttiden:

Stenugnsbageriet Olof i Borgholm

Känd för sina surdegskurser och traditionella bakmetoder i stenugn, stod inför utmaningen att effektivisera sin verksamhet genom bättre övervakning och schemaläggning av sina ugnar och kylrum. IoT-labbet introducerade Zigbee-teknologi för att möjliggöra temperaturövervakning och kontroll av luftfuktighet, vilket inkluderade installation av en smart gateway och sensorer som även kunde integreras med befintliga system för en mer automatiserad drift.

Elektroverkstaden i Kalmar

Specialister på elmotorer och underhåll av vattenpumpar, Elektroverkstaden behövde en lösning för att övervaka och styra sina anläggningar på distans. Med hjälp av IoT-labbet började de testa en cellulär lösning som tillåter dem att övervaka, och på sikt, även styra vattenpumpar.

Novacore i Västervik

En leverantör av rostskyddspapper och olika inslagspapper, Novacore hade behov av att noggrant övervaka klimatet i sina lagringsutrymmen för att säkerställa produktkvaliteten. Projektet fokuserade på att implementera LoRaWAN-teknologi med sensorer för att mäta luftfuktighet och temperatur, för att ge bättre kontroll över sina kritiska tillverkningsprocesser.

Jemac i Kalmar

Denna innovatör inom IoT-lösningar hade som mål att utveckla smarta lösningar för tysta podrum med fokus på luftkvalitet och närvarodetektion. Med hjälp av IoT-labbet installerades avancerade sensorer från Bosch för att mäta och identifiera olika typer av gaser.

ETEC Teknikutbildning i Oskarshamn

Med målet att utbilda framtidens tekniker, stod ETEC inför utmaningen att integrera mer avancerade tekniker i sin läroplan. IoT-labbet stöttade dem i att implementera system för att övervaka och analysera energiförbrukning och miljödata, vilket möjliggjorde mer praktiskt och relevanta utbildningsmoduler för deras studenter.

Redogörelse från projektets affärsmodellsmodul

John Jeansson och Katarina Ellborg från Ekonomihögskolan har samarbetat med företagen under projektperioden i tre steg: en initial digital bedömning, en workshop för att utveckla digitala värdeerbjudanden och en avslutande uppföljning för att säkra långsiktiga lärdomar och förbättringar.

Den första digitala träffen fokuserade på att bedöma “digital temperatur” – en ögonblicksbild av företagets nuvarande digitala kapacitet och dess omgivning. Jeansson belyste att många av de deltagande små och medelstora företagen är i framkant när det gäller digitala initiativ, vilket är avgörande för att skapa framtidens lösningar. Denna förmåga att anamma och implementera ny teknik kräver dock tid, engagemang och en viss envishet.

Workshopen centrerade kring hur tekniken kan tjusa men också distrahera från kärnaffären. Jeansson betonade vikten av att förstå kundens behov och drömmar för att effektivt kunna anpassa och paketera erbjudanden som produkter eller tjänster. Genom att djupdyka i hur företagen kan skapa värde för sina kunder, hjälpte han dem att skapa starkare och mer relevanta värdeerbjudanden.

Den avslutande träffen tog ett bredare perspektiv på vad företagen uppnått under projektets gång och vad de kan förvänta sig framöver.

John Jeansson lyfte fram att även om många företag är snabba på att anta ny teknik, så släpar de efter när det gäller att integrera denna teknik i en långsiktig strategisk plan. Han underströk behovet av att skapa utrymme för reflektion och strategisk planering för att inte bara reagera på nuvarande trender.

Avslutande diskussioner och feedback från företagen

Avslutningen på utsparken för pilotcase präglades av en öppen diskussionsrunda där deltagarna delade sina erfarenheter och feedback. Bland de mest framträdande bidragen var Jemac, vars VD Daniel Larsson lyfte fram projektets flexibilitet och anpassningsförmåga som särskilt värdefulla. Han uppskattade möjligheten att kunna justera projektets riktning, vilket ledde till oväntade men fruktbara nya tillämpningsområden och tekniska lösningar. “Den följsamhet och öppenhet för förändring som projektet visat är otroligt värdefullt för oss,” konstaterade Daniel och betonade hur detta tillvägagångssätt öppnat nya dörrar för företaget och möjliggjort nya kundrelationer och projekt.

Johanna Larsson från Region Kalmar tog tillfället i akt att påminna om de stödmöjligheter som finns tillgängliga för små och medelstora företag inom regionen. Hon betonade vikten av att utnyttja regionala bidrag och subventioner för att fortsätta att växa och innovera. Företagen uppmuntrades att utforska dessa möjligheter ytterligare genom att besöka Region Kalmar läns sida för regional utveckling för mer information och rådgivning.

Projektledaren Fredrik Ahlgren avslutade utsparken genom att tacka alla deltagande företag för deras engagemang och bidrag till projektets framgång. Han betonade vikten av att bibehålla och vidareutveckla de relationer och dialoger som etablerats under projektet. Fredrik uppmanade till fortsatt kommunikation och aktivt sökande efter möjligheter till framtida samarbeten och kunskapsutbyte, för att stärka både de enskilda företagen och den bredare ekosystemet.

Campus Västervik – IoT, AI och automation

2024-04-15

Den 21 mars var Campus Västervik värd för Techfokus – en inspirerande dag med fokus på de senaste trenderna och innovationerna inom Internet of Things (IoT), AI och automation. Eventet lockade 17 företagare, som ville veta mer om hur projekten HPC för SMF, IoT-lab för SMF 2.0, och Smart-DAT från Linnéuniversitetet arbetar för att stötta små och medelstora företag med deras teknologiska utveckling.

Eventet inleddes med en lunch där deltagarna fick chansen att mingla och knyta kontakter. Campus Västervik hade därefter en introduktion för deras senaste aktiviteter och framtidsplaner. De gav en översikt över de resurser och möjligheter till samarbete som finns tillgängliga för lokala företag.

David Mozart, från IoT-labbet, gav därefter en presentation kring grundläggande koncept inom IoT. Han diskuterade olika typer av sensorer och deras användningsområden och delade exempel på framgångsrika samarbeten mellan labbet och näringslivet.

Presentationen gav en praktisk inblick i hur IoT kan tillämpas för att driva innovation och effektivitet. John Nyberg, VD för PBS, medverkade genom en video där han delade sina erfarenheter av samarbetet med IoT-labbet.

Håkan Muhr från IUC Kalmar presenterade därefter projektet Smart DAT, som fokuserar på automatisering. Han beskrev bland annat hur projektet kan bistå företag med verktyg för att analysera och visualisera data, vilket underlättar beslutsfattande och innovation.

Alexander Gustafsson tog vid med en presentation om projektet HPC för SMF, där han utforskade AI och dess tillämpningar. Presentationen inkluderade en genomgång av nuvarande pilotcase inom projektet. Per Uddén och Tommy Gullquist från Ankarsrum Electric Motors, gav en kort men intressant överblick över deras samarbete med projektet.

Dagen avslutades med en session av Elin Gunnarsson som belyste olika projektaktiviteter och samverkansmöjligheter. Detta följdes av ytterligare mingel och diskussioner, där deltagarna hade möjlighet att ställa frågor, utforska specifika intressen och boka individuella möten för att ytterligare utforska potentiella samarbeten och utbyten.

IoT-utveckling på Getnö Gård

2024-02-13

Under ett nyligen genomfört besök på Getnö Gård diskuterade vi de spännande möjligheterna med IoT-teknik för campingplatser. Gården, som är hem för flera vindskydd och stugor, står inför vanliga utmaningar som många landsbygdsföretag möter – energiförvaltning och övervakning av anläggningar.

Med IoT kan vi övervaka varje aspekt av gården mer effektivt. Nästa steg är att initiera ett projekt för att mäta strömförbrukningen i de tio stugorna på Getnö Gård. Detta första steg är kritiskt inte bara för att minska kostnader och öka effektiviteten utan också för att bidra till en mer hållbar drift.

Mer info om detta inom kort..

Connected Silent pods

2023-11-20

We’re teaming up with Jemac Sweden AB for an interesting project. They’re experts in tech stuff. Basically, they help create systems that connect to your things. We’ll be working on a soundproof pod. Think of it as your little bubble of peace.

https://www.arrowgroup.com/silent-room-xl-acoustic-workpods/

Inside the pod, we’ll be exploring ways to measure several things. We’ll use sensors to check the temperature and humidity. How’s the air quality? Are there people inside? We’ll be analysing the sounds and light too. Key to our efforts will be looking for any signs of fire.

For the outside, we’ll be looking at how soundproof the pod is and what the temperature’s like. This will help us understand if the soundproofing works and if the cooling and heating system needs adjusting.

Our goal with Jemac is to try and make this pod comfortable and safe. More on this project in the upcoming week!

Utforska IoT-labbets Grundläggande och Industriella Workshops

2023-10-16

Som en del av vårt engagemang för teknisk kunskap, på IoT-Lab, erbjuder vi workshops i både grundläggande och industriell IoT. Här kommer en djupdykning i vad dessa involverar och hur de kan gynna ditt företag.

Grundläggande IoT-Workshop

Denna workshop passar nybörjare som vill veta mer om de fundamentala aspekterna av IoT. Under workshopen kommer vi att prata om sensorer, anslutningar och datavisualisering. Målet är att alla deltagare ska utrustas med de nödvändiga färdigheterna för att starta sina IoT-projekt.

Vad Vi Gör: En sneak-peek

Vi börjar med en översikt av IoT där vi diskuterar dess koncept och potential. Sedan dyker vi in i praktiska övningar. Detta innebär att vi kopplar en temperatur- och fuktighetssensor till en mikrokontroller. Vi kommer även att gå igenom hur man läser sensordata och skickar data med hjälp av LoRaWAN. Slutligen kommer vi att utforska visualiseringstekniker för data som kommer från IoT-enheterna. På detta sätt kan man tolka och få insikter från data.

Denna workshop riktar sig till små och medelstora företag som vill utforska möjligheterna med IoT. Så här presenteras ett förutsättningslöst tillfälle att lära sig om de senaste teknikerna. Det handlar om att använda tekniken för att förbättra verksamheten och stimulera tillväxt.

Industrins IoT-Workshop

Var med på vår Industriella Workshop för att förstå hur IoT kan revolutionera branschen. Detta gäller särskilt när man integrerar befintliga industrisystem med ny IoT-teknik. Här kommer du att utforska praktiska tillämpningar av IIOT (Industrial Internet of Things) och även lära dig hur man får värdefulla insikter från att bl.a. integrera Modbus-enheter med LoRaWAN.

Vad Vi Gör: En sneak-peek

Vi inleder med en översikt av IIoT där vi diskuterar dess koncept och potential. Deltagarna får också testa programmering av mikrokontroller för att läsa av en Modbus-enhet. Denna data skickas därefter via LoRaWAN eller LTE för visualisering eller integration i existerande system. Hårdvaran som vi kommer att använda är RAK7431 WisNode, en Modbus RTU-LoRaWAN-brygga. Om så önskas kan LTE användas, men då med ett annat hårdvarupaket.

Liksom den Grundläggande IoT-workshopen riktar sig denna session till mindre och medelstora företag. Man får att lära sig de senaste teknikerna som kan förbättra företagets industriella verksamhetsoperationer. Återigen handlar det om att använda tekniken för att driva företagets tillväxt.

In- och utspark av pilotcase – IoT- lab för SMF 2.0

2023-10-06

Den 10 oktober bjuder vi in till vår in- och utspark av nya och gamla pilotcase. Under förmiddagen kommer vi att lyssna på resan som de företag som vi har jobbat tillsammans med har gjort under projektets gång och vad utfallet blev. Under eftermiddagen träffar vi de fyra nya företagen som vi startar igång pilotfall med för att diskutera projekten och dess upplägg.

Deltagare på utsparken (Förmiddagen): 

  • Astrid Lindgrens Värld
  • C3C Engineering
  • Ölands Köksmejeri
  • Kallskänken

Deltagare på insparken (Eftermiddagen)

  • Novacore
  • ETEC
  • Jemac
  • Elektroverkstaden

Förmiddagens aktivitet sker över Zoom och under eftermiddagen kommer vi att vara i IoT-labbet i Kalmar.

elmätardongel – Ett kommande projekt i IoT-labbet

2023-10-02

I förra veckan hade vi en inledande workshop tillsammans Jemac Sweden AB i IoT-labbet i Kalmar. Jemac jobbar med att utveckla olika IoT-lösningar, bl.a. har de utvecklat elmätardongeln, en enhet som läser av data från de nya elmätarna. Den här elmätardongeln använder HAN-porten som de nya elmätarna tillhandahåller för konsumenter för att avläsa och rapportera elförbrukning. Avläst data ska sedan skickas cellulärt (CAT-M1) och i och med det kommer en rad utmaningar. Den huvudsakliga utmaningen som diskuterades var utnyttjandet av den nominella strömmen som elmätaren exponerar via HAN-porten. När man använder strömmen från de nya elmätarna idag så är man begränsad till 250mA, och ibland kan enheter som strömförsörjs via HAN-porten vilja dra mer ström än så, särskilt när de vill skicka med olika effekter.

Projektet kommer därför att helt fokusera på strömförbrukningens beteende i varierande miljöförhållanden som kan påverka täckningen. Dessutom kommer vi att spåra och registrera spänning, ström, RSSI och eventuell signalkvalitet. Dessutom övervakar vi när anslutningen försvinner och försöker spåra grundorsaken – oavsett om det är energibrist eller nätverksproblem.

Håll utkik på bloggen för mer information om projektet.

Förenkla osttillverkningen med IoT

2023-09-27

I dagens värld är användningen av smarta tekniklösningar inte bara för tekniska startups eller stora företag, utan tekniken kan gynna alla branscher, inklusive traditionella som osttillverkning. Ett exempel är vårt arbete tillsammans med Ölands Köksmejeri.

Ölands Köksmejeri är ett företag med en fantastisk specialitet – att tillverka ost, och vad de siktar på är att automatisera sin process med Internet of Things (IoT) teknik. Från att schemalägga pastöriseringsprocessen under perioder där elkostnaderna är låga, programmering av olika ostrecept, till att lägga till larm i ostkaret för att övervaka avgörande parametrar som temperatur, tid och pH. Det är här vi från IoT-labbet kliver in.

Nyligen gav vi oss ut på ett arbetsbesök på Ölands Köksmejeri. Huvudavsikten med besöket var att undersöka den nuvarande inkopplingen av det befintliga systemet. Detta grundarbete kommer att göra det lättare att koppla ihop vår prototyp under vårt nästa besök och påbörja automatiseringsprocessen.

Kort sagt så jobbar vi på att göra osttillverkning enklare och mer kostnadseffektiv. En fantastisk blandning av tradition och teknik, eller?

Håll utkik på bloggen för mer information om projektet. Nästa inlägg kommer att dyka lite djupare in i projektdetaljerna!

Pilotcase (pilotfall) är den delen i vårt projekt där vi jobbar nära företagen tillsammans med deras egna behov. Mer om pilotcase och hur man kan initiera ett med oss kan ni läsa om här.