IoT-lab

Projekt: IoT-lab för SMF

Uppstart av nya pilotcases

2023-10-11

 

Igår hade vi ut och inspark för våra pilotcases. Under förmiddagen presenterades hur vi arbetat med tillämpad IoT tillsammans med Astrid Lindgrens värld, Ölands köksmejeri, C3C och Kallskänken.

På eftermiddagen drog vi igång projekt med fem nya företag.  Denna höst kommer vi att bekanta oss med Jemac, Novacore, Stenungsbageriet Olof, Elektroverkstaden och ETEC. Som det ser ut nu kommer vi bland annat att ägna oss åt el-mätning, smarta pumpsystem, Lagring och packning av emballage samt kommunikation med ugnar. Det ska bli riktigt kul att vara med och få inblick i de varierande områden som företagen verkar inom och utforska hur olika tekniker kan komma till användning inom deras respektive verksamheter.

Bikupan på taket

2023-09-20

Nu när sommaren går mot sitt slut har det blivit dags att se till att vårt bisamhälle klarar sig genom de kallare månaderna. För att förbereda kupan har vi, tillsammans med en lokal biodlare tagit bort totalt 27 ramar från bikupan. Vi gjorde detta för att minska binas utrymme, vilket gör det lättare för dem att hålla värmen under vintern.

Drottning på vift

Under sommaren gjorde jag ett misstag som ledde till att bidrottningen hamnade i skattlådan. Detta är inte bra eftersom skattlådan är endast är avsedd för honung och arbetsbin. Om drottningen hamnar i skattlådan, är hon instängd där.

Ibland drar bina själva upp en ny drottning. Om de gjort det denna sommaren har den nya drottningen inte haft möjlighet att para sig. Hon har ju varit instängd i skattlådan. Bidrottningar parar sig en gång under sin livstid. En drottning som inte parat sig kan bara lägga obefruktade ägg, vilka utvecklas till drönare. Ett sådant samhälle överlever inte.

Drottningbyte

För att säkerställa kolonins framtid fattade vi beslutet att byta ut den befintliga drottningen. Detta innebar att vi var tvungna att avliva henne och introducera en ny. Att hitta den gamla drottningen var en utmaning då det fanns en tät population av bin på varje ram, vi hade ju precis tagit bort en majoritet av ramarna. Vi använde en speciell bur för att introducera den nya drottningen, så att kolonin gradvis kunde acceptera henne som sin nya härskare. Samtidigt gav vi bina vinterfoder för att ersätta den honung vi hade tagit.

Honungsskörd: Ett lagarbete

Vi arbetade tillsammans med några av studenterna för att utvinna ca 30 liter honung. Efter att ha tagit bort de honungsfyllda ramarna från bikupan avtäckte vi cellerna för att frigöra honungen. Vi använde vår nya honungsslunga för att utvinna det flytande guldet. Slutligen silade vi den extraherade honungen för att avlägsna eventuella orenheter. Läs en artikel om vår allra första honungsskörd, eller läs om det här i bloggen.