IoT-lab

Projekt: IoT-lab för SMF

Pilotcase i fokus

2023-05-29

Hej alla!

Välkomna tillbaka till IoT-lab för små och medelstora företag (SMF) bloggen! I veckans inlägg kommer vi ge er en kort uppdatering om vad som hänt i projektet och våra planer framåt.

Under förra veckan hade vi flera spännande händelser och möten. Bland annat träffade vi C3C för att planera ett besök på en av deras anläggningar i Växjö under kommande vecka, och vi anordnade en lyckad workshop i Oskarshamn på ETEC. Vi hade även en inspirerande diskussion med FreeLayer AB och spelade in en film tillsammans med Kalmar Kommun och Kalmar Energ där vi pratade övergripande om samverkan och nyttan av dessa projekt för alla partners. Utöver det intervjuades Fredrik tillsammans med Hanna från Stormblad av SVT Smålandsnytt angående vårt projekt inom matsvinn (PM och Vänner) och det nu nya företaget Swill som fokuserar på att minska matsvinn. De genomför nu en pilot tillsammans med Tallhagsskolan i Kalmar. Elin och Diana har också träffat både Almi och IUC för att planera höstens aktiviteter under 2023.

Inför kommande vecka kommer vi att granska och iterera våra pilotcaseposter, arbeta med våra pilotcase samt fokusera på att uppdatera våra processer för dokumentation. Vi planerar också att genomföra workshops med två företag. Under senaste veckorna har vi fokuserat på flera pilotcase, Astrid Lindgrens Värld, Kallskänken, C3C och Ölands Köksmejeri. Vi har arbetat med att välja passande sensorer, diskutera möjligheter för olika uppkopplingar och hur data ska presenteras.

Håll utkik efter mer uppdateringar om vårt IoT-lab för SMF när vi fortsätter med varje pilotcase och bygger samarbeten med nya partners. Följ vår blogg för framtida insikter, erfarenheter och nyheter.

Vi ses snart i nästa blogginlägg!

IoT-lab SMF 2.0: De första två månaderna – Nya pilotcase, workshops och framåtblick

2023-05-22

Hej alla!

Välkomna till IoT-lab för små och medelstora företag (SMF) bloggen! I detta inlägg tänkte jag ta er med på vår resa genom de första två månaderna av det spännande projektet IoT-lab SMF 2.0.

Efter framgångarna med vårt tidigare IoT-lab SMF-projekt, har vi i de första månaderna av 2.0 arbetat intensivt med att forma vårt team och hitta nya arbetssätt som bygger på erfarenheter från det tidigare projektet. Låt mig ge er en kort sammanfattning av vad vi åstadkommit så långt:

1. Vi har initierat fyra intressanta pilotcase med företag som C3C Engineering, Astrid Lindgrens Värld, Ölands Köksmejeri och Kallskänken. Det är spännande att få möjlighet att samarbeta med dessa företag och hjälpa dem att utnyttja potentialen i IoT-teknik.

2. Vi har genomfört en handfull workshops med företag. Dessa tillfällen har varit mycket givande och har gett möjlighet till spännande samtal och utbyte av kunskap och idéer.

3. För att sprida kunskap och intresse kring IoT och våra projekt har vi genomfört flera föreläsningar.

Vi ser med stor tillförsikt framåt på projektet och har redan börjat planera inför höstens aktiviteter. Ett av våra största fokusområden är vårt nästa stora event som kommer äga rum den 10:e oktober, då vi planerar att initiera ytterligare fyra nya pilotcase. Denna uppstart kommer ske i Växjö, håll utkik för inbjudan.

Fortsätt följa vår blogg för att hålla dig uppdaterad om våra aktiviteter i IoT-lab SMF 2.0 projektet! Här kommer vi att dela med oss av våra insikter, erfarenheter och spännande nyheter om projektet och alla de företag vi samarbetar med.

Här är två bilder på vår medverkan på Europaforum där vi höll föreläsning och demonstrerade IoT-teknik för ett 70-tal deltagare.

 

Vi ses snart i nästa blogginlägg!

Projektpresentation på iotweek Dublin

2022-06-22

Idag har vi hållit en presentation på iotweek och Global IoT summit i Dublin. Johan Leitet har föredragit för vårt arbete med pilotcase och workshops inför en åhörarskara på ca 30 personer. Det uppkom många intressanta diskussioner efteråt då det visar sig att det finns flertalet liknande projekt som pågår på olika ställen i Europa.

Presentationen kan ses i sin helhet nedan.

 

 

 

Projektpresentation på SMC workshop i Bryssel

2022-05-24

 

Under vecka 20 så har IoT-lab SMF projektet presenterats på en workshop för Small and Medium Cities (SMC) i Bryssel. Workshopen gästades av ett 60-tal representanter från en stor del av länder inom EU. Exempelvis var det representanter från de norra delen av Sverige som presenterade utmaningarna framåt med en snabb grön omställning och befolkningstillväxt. Vi genomförde vår presentation tillsammans med projektet DIACCESS för både regionen Växjö och Kalmar. Framförallt vårt arbete med pilotcase ingöt ett stort intresse bland deltagarna och gav många värdefulla kontakter för framtiden. Detta är något som vi har märkt i flera sammanhang, att kunna jobba tillsammans med flertalet mindre företag på ett prestigelöst och pragmatiskt sätt är ett mycket bra sätt att närma sig just de mindre företagen. Lärdomarna från workshopen är att det finns många initiativ runt om i Europa som fokuserat jobbar med digitalisering för att stärka hållbarhet inom många städer. Just mindre städer är faktiskt något som ofta kan vara positivt då det kan vara enklare att testa idéer och skapa testbäddar som senare kan skalas upp till större städer och regioner, det vill säga – just litenheten i en mindre stad kan vara en stark möjliggörare.

 

Fotograf: Martin Broberg.

Två intensiva dagar med presentationer, IoT-tech days Växjö/Kalmar

2022-04-07

Nu har vi precis avslutat två intensiva dagar med presentationer. Detta under två IoT-tech days första dagen hölls i Växjö den 5:e april och sedan dagen efter  i Kalmar den 6:e april. Totalt har vi haft 80 registrerade deltagare från regionens företag och offentlig sektor, utöver detta också ett dussin oanmälda. I Kalmar fick vi i sista stund, bara timmen innan eventet startade, boka om lokalen då den första bokningen knappt hade rymt alla deltagare.

Vi har under dagarna fått träffa alla de åtta företag som vi i nuläget jobbar nära tillsammans med i våra pilotcase. Fyra av pilotcasen som finns i Kronobergs regionen, Honestbox AB, Svenska Våg AB, Stens Chark AB och PM & Vänner AB, presenterades på eventet i Växjö, och de andra fyra, Beelab AB, Aquateq, Flowbic AB och QTF Sweden AB, som finns i Kalmar region presenterades under eventet i Kalmar. Bägge dagarna så hade vi våra samarbetspartners Wexnet och Kalmar Energi med som både moderatorer och inledningstalare.

Pilotcase är den delen i vårt projekt där vi jobbar nära företagen tillsammans med deras egna behov, och om det är något som dessa två dagarna har visat är framför allt att företagen har väldigt olika behov och att IoT kan vara en möjliggörare på flera olika sätt. En del av företagen har redan en hög teknisk kompetens inom IoT, där vi stöttar företagen i deras egen utvecklingsresa. Till exempel så är vi delaktiga att ta fram nya prototyper för att kunna driva befintliga plattformar på batteridrift och vi tittar på nya möjligheter att skapa resilienta uppkopplingar som kan använda flera olika kommunikationstekniker i samma enhet. I den andra änden har vi företag som idag börjar undersöka möjligheten att digitalisera delar av sina befintliga processer med IoT-teknik. Det är med andra ord en stor spridning i de projekten vi driver vilket både är roligt och ger ett stort värde inte bara till företagen utan också för oss.

Bägge eventen kan ses nedan i sin helhet.

Växjö:

 

Kalmar (tyvärr ljudproblem första presentationen):

 

Openlab, IoT för fastighetsautomation och industri

2022-03-31

 

Igår, onsdag den 30:e mars, hade vi Openlab-day på temat IoT för industri och fastighetsautomation. Vi blev gästade av Johan Stenström från Nodeledge AB som är ett företag med rötterna ur automationsvärlden som nu de senaste fem åren jobbar fokuserat med IoT och länken just mot den traditionella automationsvärlden. Något vi har identifierat tidigt in i vårt projekt är vikten av att kunna få befintlig automationsutrustning uppkopplad och med ganska enkla medel går det att göra äldre styrdatorer uppkopplade, och i dessa fall öppnas än fler möjligheter då det inte bara är möjligt att läsa information från anläggningar – utan också att putta in nya trådlösa sensorer in i befintliga SCADA-system (Supervisory control and data acquisition). En spännande utveckling helt klart, och det har varit ett stort nöje att få en insyn i alla befintliga projekt som är på gång inom denna världen.

Under eftermiddagen blev vi besökta av inte mindre än tre olika företag som spenderade hela eftermiddagen med att laborera med både PLC:s (Programmable Logic Controllers) samt flertalet färdiga LoRaWAN-sensorer.

Föreläsningen kan ni se även i efterhand på länken nedan.

 

 

 

 

 

Ett levande lab

2022-03-20

Strukturen för våra veckor börja utkristallisera sig. Eftersom vi är ett ganska stort antal personer inom projektet åtgår en del planering, och i nuläget så genomför vi inte mindre än åtta stycken pilotcase parallellt, utöver detta genomför vi återkommande workshops både i öppen form och direkt med företagen inom våra pilotcase. Samt så ska vi inte glömma bort alla externa kontakter och föreläsningar. För att vi ska kunna ha en intern kunskapsöverföring och också under friare former kunna visa och diskutera olika tekniska lösningar har vi valt att ägna våra fredagseftermiddar till interna lab-dagar. Denna eftermiddagen är lite av veckans höjdpunkt, när vi alla sätter oss i labbet och testar och utforskar tillsammans. Vissa saker är också rätt kul att visa varandra, när man lyckas lära sig något nytt är det alltid en tillfredsställelse att kunna visa någon annan.

Bilden nedan visar en typisk fredagseftermiddag, där vi bland annat förbereder en uppkommande workshop, skriver på en artikel för en kommande konferens samt också testar power profiling med Otii Arc. En trevlig sak vi nu har provkört är att med hjälp av att lägga in debug-meddelanden direkt i mikrokontrollern som skickas via UART (universal asynchronous receiver-transmitter) kan synkronisera dessa outputs mot den power profile som görs. Det innebär i konkreta termer att vi kan mäta energiförbrukningen på en mycket högupplöst nivå och jämföra den på olika kodavsnitt.

Märks det att vi gillar vårt jobb? Jo, vi hoppas det märks – och det gör vi.

Uppkopplade elmätare

2022-03-10

Visste du att alla elmätare i Sverige senast ska ha ett lokalt kundgränssnitt 2025? Det innebär att det är ett öppet interface på alla nyinstallerade elmätare där det finns möjlighet att få ut data direkt från elmätaren. Vad har detta för relevans för IoT? Jo, i och med att det öppnas upp ett nytt standardiserat interface för elmätare kommer det nu vara möjligt för en kund att kunna läsa förbrukningsdata i hög upplösning (var 10:e sekund) direkt från elmätaren. Det innebär en helt ny möjlighet för smarta enheter att kunna få tillgång till högupplöst förbrukningsdata som kan användas för både analys och smart styrning. För oss i IoT-labbet ser vi detta som en bra möjlighet att kunna skapa oss mer kunskap och prototypa nya gränssnitt mot andra tjänster.

Tack till Kalmar Energi.

Nytt Pilotcase – Stens Chark i Åseda

2022-03-01

I veckan har vi initierat ytterligare ett pilotcase med Stens Chark i Åseda.

Stens Chark i Åseda är ett bra exempel på hur ett mindre företag kan använda IoT för att skapa tydlig affärsnytta. I ett första skede kommer vi att stötta genom att koppla upp sensorer för både temperatur och luftfuktighet i anläggningen. Idag sköts allt detta genom manuell avläsning och protokoll. Att börja mäta automatiskt och skapa längre tidsserier sparar inte bara tid för personalen utan också en bättre insikt i produktens kylkedja och möjlighet att larma direkt det går utanför gränsvärden. Att i ett tidigt skede få reda på om något inte är rätt i kylkedjan innebär ett stort värde, både för att kunna garantera hållbarhet för produkten och att kunna avhjälpa eventuella störningar innan de får större konsekvenser.

Vår plan är att börja installera LoRaWAN-sensorer för mätning och loggning av både temperatur och luftfuktighet inne i kylutrymmen.

Det går också att läsa om detta i Smålandsposten:

https://www.smp.se/uppvidinge/stens-chark-blir-testpilot-for-uppkopplade-prylar-detta-ar-helt-nytt-for-oss-3429241e/

Släppta restriktioner

2022-02-23

Under de senaste två månaderna så har projektet levt under mer restriktiva former, då de flesta aktiviteterna bygger på att vi träffar personer har vi fått tänka i nya banor. Den senaste Openlab day genomfördes på plats den 15: december, och just det tillfället resulterade i en smittspårningskedja med en lite orolig start på julledigheten för många medarbetare och gäster på den dagen. Vi genomförde exempelvis workshop på distans med Holtab i Tingsryd, något mer tidsödande men ändå lyckat. Vår Openlab day i januari kördes helt online på temat hårdvara, och vi genomförde en öppen workshop för de (tyvärr) ganska får deltagarna som medverkade.

Nu när restriktionerna har släppt så har vi åter igen börjat rikta oss utåt. En riktad satsning med e-post till alla näringslivschefer i alla våra 20 kommuner (Kronoberg och Kalmar) samt information till alla som har medverkat. Vi gjorde också en kort inspelning som beskriver projektet.

https://youtu.be/V9DUtrvWwKA

Idag (onsdag 23:e mars) blir det ett platsbesök och initiering av pilotcase på Stens Chark i Åseda, och på fredag (25:e) så genomför vi en workshop i Växjö, bland annat med Svenska Våg. Låter det intressant? Hör av er. Utöver detta är vi också ute på en lunchföreläsning på TietoEvry ute på Svensknabben.

Vi har nu åtta pilotprojekt i gång och börjar nu märka av en betydligt högre arbetsbelastning. Att få jobba med så pass många företag och olika problem är en ynnest för hela teamet. Värt att nämna är att vi nu har installerat sensorer på hela Kalmar Dämme, tillsammans med institutionen för Biologi och företaget Flowbic AB.

https://youtu.be/hoeM0eITZug

Nästa vecka är det besök från Sensative i Lund, och vi kommer ha Openlab-day och föreläsning på temat öppna standarder. Mer information kommer, missa ej detta.

 

/Fredrik Ahlgren