Nämnden för lärarutbildning

Nyheter från lärarutbildningen

Omtumlande veckor med Coronaviruset

2020-03-27

De två senaste veckorna med Coronavirusets spridning och de åtgärder som har varit tvungna att vidtas har inneburit en stor omvälvning för oss på Linnéuniversitetet. Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten utifrån de råd och restriktioner som ges. Regeringens beslut i veckan innebar att vi inom loppet av ett par dagar fick övergå till digital undervisning och examination. Vi arbetar på flera områden redan med digitala verktyg och nätbaserat lärande inom våra lärarutbildningsprogram, men när all undervisning skulle ställas om ställdes lärarutbildningen inför en ny situation. Kurser som vanligen genomförs via fysiska seminarier och föreläsningar med studenter har omgående fått flyttas till en digital miljö. Nu träffas lärare och studenter via Zoom som är vår kommunikationsarena och övergången har gått över förväntan. När det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen gör vi allt vi kan för att kunna anpassa studiegången för studenterna. För mer information, vänligen se här.